Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 315/2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre Număr celex: 32009D0315

În vigoare de la 07.04.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE
DECIZIA-CADRU 2009/315/JAI A CONSILIULUI
din 26 februarie 2009
privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase
din cazierele judiciare între statele membre

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei şi iniţiativa Regatului Belgiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a oferi cetăţenilor un nivel înalt de siguranţă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Acest obiectiv presupune schimbul de informaţii extrase din cazierele judiciare între autorităţile competente din statele membre.

(2) La 29 noiembrie 2000, Consiliul a adoptat, în conformitate cu concluziile Consiliului European de la Tampere din 15-16 octombrie 1999, un program de măsuri de punere în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce în materie penală(2). Prezenta decizie-cadru contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute de măsura 3 a programului, care solicită crearea unui formular standard pentru cererile de eliberare a cazierului judiciar, similar celui întocmit pentru organismele Schengen, tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii.

(3) Raportul final privind primul exerciţiu de evaluare referitor la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală(3) solicită statelor membre să simplifice procedurile pentru transferul de documente între state, utilizând formulare standard, dacă este necesar, pentru a facilita asistenţa judiciară reciprocă.

(4) Nevoia de a îmbunătăţi calitatea schimbului de informaţii privind condamnările a fost menţionată drept prioritate în Declaraţia Consiliului European din 25-26 martie 2004 privind combaterea terorismului şi a fost reafirmată în Programul de la Haga(4), adoptat de Consiliul European din 4-5 noiembrie 2004, prin care s-a solicitat intensificarea schimbului de informaţii extrase din registrele naţionale privind persoanele condamnate sau decăzute din drepturi. Aceste obiective se reflectă în planul de acţiune adoptat în comun de Comisie şi Consiliu la 2 şi 3 iunie 2005 în vederea aducerii la îndeplinire a Programului de la Haga.

(5) În vederea îmbunătăţirii schimbului de informaţii între statele membre privind cazierele judiciare, sunt binevenite proiectele elaborate în scopul atingerii acestui obiectiv, inclusiv proiectul existent privind interconectarea bazelor de date naţionale privind infracţiunile. Experienţa dobândită din aceste activităţi a încurajat statele membre să îşi intensifice eforturile şi a demonstrat importanţa de a continua îmbunătăţirea schimbului reciproc de informaţii între statele membre cu privire la condamnări.

(6) Prezenta decizie-cadru răspunde dorinţei exprimate de Consiliu la 14 aprilie 2005, în urma publicării Cărţii albe privind schimburile de informaţii referitoare la condamnări şi la efectele acestora în cadrul Uniunii Europene şi a dezbaterii generale ulterioare pe această temă. Principalul său scop este îmbunătăţirea schimbului de informaţii privind condamnările şi interdicţiile rezultate din condamnări pronunţate privind cetăţeni ai Uniunii, în cazul în care au fost impuse şi înscrise în cazierele judiciare din statul membru de condamnare astfel de interdicţii.

(7) Aplicarea mecanismului stabilit prin prezenta decizie-cadru numai pentru transmiterea de informaţii extrase din cazierele judiciare ale persoanelor fizice nu ar trebui să aducă atingere unei eventuale extinderi viitoare a domeniului de aplicare a acestor mecanisme la schimbul de informaţii privind persoanele juridice.

(8) Informaţiilor privind condamnările pronunţate în alte state membre li se aplică în prezent articolele 13 şi 22 din Convenţia europeană din 1959 privind asistenţa reciprocă în materie penală din 20 aprilie 1959. Aceste dispoziţii sunt, însă, insuficiente pentru a răspunde cerinţelor actuale legate de cooperarea judiciară într-un spaţiu precum Uniunea Europeană.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...