Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 262/2009 de stabilire a cerinţelor pentru alocarea şi utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R0262

În vigoare de la 31.03.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 262/2009 AL COMISIEI
din 30 martie 2009
de stabilire a cerinţelor pentru alocarea şi utilizarea coordonată a
codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea)(1), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulamentul-cadru)(2), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Modul S (selectiv) este o tehnică de supraveghere în colaborare pentru controlul traficului aerian. Acesta face posibilă interogarea selectivă a aeronavei şi extragerea de date provenind de la bordul aeronavei, ceea ce permite dezvoltarea unor noi funcţii de gestionare a traficului aerian. Concepţia sistemelor care permit adresarea către anumite aeronave prin intermediul modului S (denumite în continuare "interogatoare în mod S") impune utilizarea codurilor de interogator în mod S pentru detectarea şi supravegherea aeronavelor dotate cu un transponder în mod S.

(2) Pentru asigurarea securităţii sistemului de supraveghere a traficului aerian, este esenţial ca zonele de acoperire radar a două interogatoare în mod S care folosesc acelaşi cod de interogator să nu se suprapună, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt grupate într-o formaţiune de tip "cluster" sau dacă sunt instalate alte formule operaţionale de atenuare.

(3) Pentru a susţine implantarea unui număr sporit de interogatoare în mod S şi pentru a rezolva problemele care derivă din insuficienţa codurilor de interogator disponibile pentru interogarea aeronavei, este necesar să se coordoneze alocarea şi utilizarea în mod eficient a respectivelor coduri de interogator.

(4) Eurocontrol a fost mandatat, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să definească cerinţele pentru alocarea şi utilizarea codurilor de interogator în mod S (denumite în continuare "coduri de interogator"). Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat aferent prezentat la 2 ianuarie 2008.

(5) Iniţial, din motive tehnice, au fost definite şi utilizate drept coduri de interogator doar codurile de identificator de interogator (denumite în continuare "coduri II") de la 0 la 15. Datorită numărului preconizat de interogatoare în mod S, s-au luat ulterior măsuri pentru a se permite utilizarea unor coduri suplimentare de identificator de supraveghere (denumite în continuare "coduri SI") de la 1 la 63.

(6) În mod normal, utilizarea unor coduri SI impune ca toate obiectivele în mod S aflate în raza de acoperire a interogatoarelor în mod S să fie dotate în acest scop. Cu toate acestea, Eurocontrol a elaborat specificaţii pentru funcţionarea în cod II/SI, ceea ce ar permite utilizarea anticipată a codurilor SI de către interogatoare în mod S, chiar şi într-un mediu în care nu toate obiectivele în mod S ar fi dotate pentru utilizarea unor coduri SI. Prin urmare, ar trebui să li se solicite operatorilor în mod S să se adapteze la funcţionarea în acest cod II/SI.

(7) Sub autoritatea Eurocontrol, s-a înfiinţat un serviciu centralizat de alocare a codurilor de interogator, furnizat prin intermediul sistemului de alocare a codurilor de interogator. Ar trebui să li se impună statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că sistemul de alocare a codurilor de interogator furnizează informaţii în sprijinul coerenţei elementelor-cheie ale unei alocări de coduri de interogator. Aceste elemente-cheie ar trebui să fie clar identificate.

(8) Ar trebui definite proceduri comune pentru asigurarea implementării corespunzătoare a elementelor-cheie ale alocărilor de coduri de interogator. Acestea ar trebui să ţină seama de dispoziţiile relevante ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (denumită în continuare "OACI").

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...