Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 198/2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată Număr celex: 32009R0198

În vigoare de la 14.03.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 198/2009 AL COMISIEI
din 10 martie 2009
privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun(1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menţionate în anexa la prezentul regulament.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabileşte normele generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste norme se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parţial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare şi care sunt stabilite prin dispoziţii comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerţul cu mărfuri.

(3) În temeiul acestor norme generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menţionat anterior.

(4) Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar(2), pentru o perioadă de trei luni, a informaţiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autorităţile vamale ale statelor membre în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispoziţiile prezentului regulament.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...