Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 12/2009 privind tarifele de aeroport (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0012

În vigoare de la 14.03.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/12/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Principala sarcină şi activitate comercială a aeroporturilor este să asigure manipularea aeronavelor, de la aterizare şi până la decolare, precum şi a pasagerilor şi a mărfurilor, pentru a permite transportatorilor aerieni să ofere servicii de transport aerian. În acest scop, aeroporturile pun la dispoziţie anumite facilităţi şi servicii legate de operarea aeronavelor şi de tratamentul pasagerilor şi al mărfurilor, ale căror costuri le acoperă prin perceperea de tarife de aeroport. Organele de administrare a aeroporturilor care oferă facilităţi şi servicii pentru care se percep tarife de aeroport ar trebui să depună eforturi pentru a-şi desfăşura activitatea pe baza principiului eficienţei costurilor.

(2) Este necesar să se stabilească un cadru comun de reglementare a elementelor esenţiale ale tarifelor de aeroport, precum şi a modalităţii de stabilire a acestora, deoarece, în absenţa unui astfel de cadru, este posibil ca cerinţede bază în cadrul raportului dintre organele de administrare a aeroporturilor şi utilizatorii aeroporturilor să nu fie respectate. Un astfel de cadru nu ar trebui să aducă atingere posibilităţii unui stat membru de a determina dacă şi în ce măsură veniturile provenite din activităţile comerciale ale unui aeroport pot fi luate în considerare în stabilirea tarifelor de aeroport.

(3) Prezenta directivă ar trebui să se aplice aeroporturilor situate în Comunitate care depăşesc o dimensiune minimă, deoarece administrarea şi finanţarea aeroporturilor mici nu necesită aplicarea unui cadru comunitar.

(4) În plus, dacă într-un stat membru niciun aeroport nu atinge dimensiunea minimă prevăzută pentru aplicarea prezentei directive, aeroportul cu cel mai mare trafic de pasageri se bucură de o asemenea poziţie privilegiată, în calitatea sa de punct de intrare în statul membru respectiv, astfel încât este necesar să i se aplice prezenta directivă, pentru a garanta respectarea anumitor principii de bază în cadrul raportului dintre organul de administrare a aeroportului şi utilizatorii aeroportului, în special în ceea ce priveşte transparenţa tarifelor şi nediscriminarea între utilizatorii aeroportului.

(5) Pentru a promova coeziunea teritorială, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica un sistem comun de tarifare pentru a acoperi o reţea de aeroporturi. Transferurile economice dintre aeroporturile care fac parte din aceste reţele ar trebui să respecte legislaţia comunitară.

(6) Din motive de distribuţie a traficului, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a permite unui organ de administrare a aeroporturilor care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie să aplice un sistem comun şi transparent de tarifare. Transferurile economice dintre aceste aeroporturi ar trebui să respecte legislaţia comunitară relevantă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...