Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 169/2009 privind aplicarea regulilor de concurenţă transporturilor feroviare, rutiere şi pe căile navigabile interioare (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R0169

În vigoare de la 05.03.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 169/2009 AL CONSILIULUI
din 26 februarie 2009
privind aplicarea regulilor de concurenţă transporturilor
feroviare, rutiere şi pe căile navigabile interioare (versiune
codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 83,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1017/68 al Consiliului din 19 iulie 1968 privind aplicarea regulilor de concurenţă transporturilor feroviare, rutiere şi pe căile navigabile interioare(3) a fost modificat în mod substanţial şi în repetate rânduri(4). Din motive de claritate şi de raţionalizare, ar trebui să se codifice regulamentul menţionat.

(2) Regulile de concurenţă pentru transporturile feroviare, rutiere şi pe căile navigabile interioare sunt o componentă a politicii comune de transport şi a politicii economice generale.

(3) Regulile de concurenţă pentru respectivele domenii ar trebui să ţină seama de caracteristicile distinctive ale transporturilor.

(4) În măsura în care regulile de concurenţă în domeniul transporturilor derogă de la regulile generale de concurenţă, ar trebui să se asigure întreprinderilor posibilitatea de a cunoaşte regulile care se aplică fiecărui caz în parte.

(5) Sistemul de reguli de concurenţă în domeniul transporturilor se aplică în mod egal finanţărilor comune sau achiziţiilor comune de echipamente pentru transporturi, pentru exploatarea în comun a serviciilor de către anumite grupuri de întreprinderi şi, de asemenea, anumitor operaţiuni legate de transporturile feroviare, rutiere şi pe căile navigabile interioare ale furnizorilor de servicii auxiliare transporturilor.

(6) Pentru ca între statele membre comerţul să nu fie afectat sau concurenţa din cadrul pieţei interne să nu fie denaturată, trebuie interzise, în principiu, pentru cele trei moduri de transport specificate mai sus, toate acordurile între întreprinderi, deciziile de asociere între întreprinderi şi practicile concertate între întreprinderi, precum şi toate cazurile de abuz de poziţie dominantă în cadrul pieţei interne ce ar putea avea astfel de efecte.

(7) Unele tipuri de acorduri, decizii şi practici concertate în domeniul transporturilor al căror obiect şi efect reprezintă doar aplicarea îmbunătăţirilor tehnice sau realizarea cooperării tehnice pot fi exceptate de la această interdicţie care priveşte acordurile restrictive, întrucât contribuie la îmbunătăţirea productivităţii. În lumina experienţei care rezultă din aplicarea prezentului regulament, în baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul poate modifica lista acestor tipuri de acorduri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...