Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 152/2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R0152

În vigoare de la 26.02.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 152/2009 AL COMISIEI
din 27 ianuarie 2009
de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru
controlul oficial al furajelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor(1), în special articolul 11 alineatul (4) literele (a), (b) şi (c),

întrucât:

(1) Următoarele acte au fost adoptate în vederea punerii în aplicare a Directivei 70/373/CEE şi rămân în vigoare în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004:

- Prima Directivă 71/250/CEE a Comisiei din 15 iunie 1971 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor(2);

- A doua Directivă 71/393/CEE a Comisiei din 18 noiembrie 1971 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor(3);

- A treia Directivă 72/199/CEE a Comisiei din 27 aprilie 1972 de stabilire a unor metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor(4);

- A patra Directivă 73/46/CEE a Comisiei din 5 decembrie 1972 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor(5);

- Prima Directivă 76/371/CEE a Comisiei din 1 martie 1976 de stabilire a modalităţilor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor(6);

- A şaptea Directivă 76/372/CEE a Comisiei din 1 martie 1976 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor(7);

- A opta Directivă 78/633/CEE a Comisiei din 15 iunie 1978 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor(8);

- A noua Directivă 81/715/CEE a Comisiei din 31 iulie 1981 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor(9);

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...