Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 147/2009 privind definirea zonelor de destinaţie pentru restituirile la export sau taxele de export şi anumite licenţe de export pentru cereale şi orez (versiune codificată) Număr celex: 32009R0147

În vigoare de la 21.02.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 147/2009 AL COMISIEI
din 20 februarie 2009
privind definirea zonelor de destinaţie pentru restituirile la export
sau taxele de export şi anumite licenţe de export pentru cereale şi orez
(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 170 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2145/92 al Comisiei din 29 iulie 1992 privind redefinirea zonelor de destinaţie pentru restituirile la export, taxele de export şi anumite licenţe de export pentru cereale şi orez(2) a fost modificat în mod substanţial(3). Este necesar, pentru motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) Este necesar să se definească zonele de destinaţie care urmează să fie utilizate pentru stabilirea restituirilor la export sau a taxelor de export în sectorul cerealelor şi orezului.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a pieţelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2) JO L 214, 30.7.1992, p. 20.

(3) A se vedea anexa II.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...