Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 100/2002 cuprinzând Dispoziţiile uniforme privind omologarea vehiculelor cu baterie electrică în ceea ce priveşte cerinţele specifice pentru construcţia, securitatea funcţională şi emisiile de hidrogen Număr celex: 32009R0100

În vigoare de la 14.02.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 100 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei
Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea
vehiculelor cu baterie electrică în ceea ce priveşte cerinţele specifice
pentru construcţia, securitatea funcţională şi emisiile de hidrogen

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul
dreptului internaţional public.
Statutul şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie
verificate în ultima revizuire a documentului de situaţie
CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la: http://www.unece.
org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Revizia 2

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 1 la versiunea originală a regulamentului - Data intrării în vigoare: 21 februarie 2002

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificaţii şi încercări

6. Modificări şi extinderea omologării de tip pentru un tip de vehicul

7. Conformitatea producţiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...