Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 120/2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor (versiune codificată) Număr celex: 32009L0120

În vigoare de la 18.02.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/120/CE A CONSILIULUI
din 18 decembrie 2008
de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 91/630/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor(2) a fost modificată de mai multe ori în mod substanţial(3). Din motive de claritate şi de raţionalizare, directiva menţionată ar trebui codificată.

(2) Majoritatea statelor membre au ratificat Convenţia europeană pentru protecţia animalelor domestice. Comunitatea a aprobat de asemenea această convenţie prin Decizia 78/923/CEE a Consiliului(4).

(3) Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă(5) stabileşte dispoziţii comunitare ce se aplică tuturor animalelor crescute în exploataţii în legătură cu cerinţele de construcţie a adăposturilor pentru animale, de izolaţie, de încălzire şi de ventilare, cât şi de control al echipamentului şi al şeptelului. Prin urmare, este necesar ca aceste aspecte să fie abordate în anexa la prezenta directivă atunci când trebuie stabilite cerinţe mai detaliate.

(4) Porcii, fiind animale vii, figurează pe lista de produse prevăzută în anexa I la tratat.

(5) Creşterea porcilor este parte integrantă din agricultură. Ea constituie o sursă de venit pentru o parte a populaţiei agricole.

(6) Diferenţele care pot denatura condiţiile de concurenţă interferează cu buna funcţionare a organizării pieţei comune a porcilor şi a produselor derivate.

(7) Prin urmare, este necesară stabilirea unor standarde minime comune pentru protecţia porcilor de fermă şi de îngrăşare, pentru a garanta dezvoltarea raţională a producţiei.

(8) Porcinele ar trebui să beneficieze de un mediu corespunzător nevoilor lor de mişcare şi explorare. Bunăstarea porcinelor este ameninţată de restricţiile severe de spaţiu.

(9) Atunci când porcinele sunt ţinute în grupuri, trebuie luate măsuri de administrare corespunzătoare pentru protecţia lor şi pentru a spori nivelul lor de bunăstare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...