Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 120/2009 privind implementarea sistemului de evidenţă contabilă şi control al materialelor nucleare de către operatorii instalaţiilor nucleare [notificată cu numărul C(2009) 785] Număr celex: 32009H0120

În vigoare de la 12.02.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 11 februarie 2009
privind implementarea sistemului de evidenţă contabilă şi control al
materialelor nucleare de către operatorii instalaţiilor nucleare
[notificată cu numărul C(2009) 785]
(2009/120/Euratom)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolele 77 şi 124,

(1) Întrucât Regulamentul (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanţiilor nucleare Euratom(1) defineşte natura şi amploarea cerinţelor prevăzute la articolul 79 din Tratatul Euratom pentru a permite evidenţa contabilă a minereurilor, a materiilor prime şi a materialelor fisionabile speciale utilizate sau produse.

(2) Întrucât articolul 7 din Regulamentul (Euratom) nr. 302/2005 impune operatorilor nucleari să deţină un sistem de evidenţă contabilă şi control pentru materialele nucleare şi stabileşte unele cerinţe pentru un asemenea sistem.

(3) Întrucât documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat "Introducerea garanţiilor Euratom" (Implementing Euratom Treaty Safeguards - IETS)(2) conţine cerinţa elaborării de către Comisie a unui cadru de referinţă pentru sistemele de evidenţă contabilă şi control al materialelor nucleare (ECMN) de înaltă calitate. De asemenea, stabileşte că auditarea sistemelor ECMN ale operatorilor nucleari va fi una dintre activităţile de supraveghere ale Comisiei.

(4) Întrucât Asociaţia Europeană pentru Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Garanţiilor Nucleare (European Safeguards Research and Development Association - ESARDA) a prezentat în 2007 o orientare privind bunele practici în sistemele de evidenţă contabilă şi control al materialelor nucleare care tratează elemente ale sistemului ECMN ce ar putea fi auditate şi posibilele criterii care ar constitui indicatori ai calităţii performanţei pentru fiecare dintre aceste elemente,

RECOMANDĂ:

___________

(1) JO L 54, 28.2.2005, p. 1.

(2) SEC(2007) 293.

Secţiunea 1 - Obiectiv şi sferă de aplicare

Prezenta recomandare descrie caracteristicile de referinţă ale sistemului ECMN al unui operator care respectă obligaţiile legale din Regulamentul (Euratom) nr. 302/2005. Unele dintre caracteristicile descrise în prezenta recomandare sunt pertinente doar pentru instalaţiile cu activităţi corespondente(1).

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...