Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.08.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

Echipamentele, piesele de schimb şi materialele produse în ţară sau importate, destinate utilizării la vehicule rutiere, care contribuie la siguranţa circulaţiei şi la protecţia mediului, pot fi comercializate numai dacă sunt certificate şi/sau omologate din punct de vedere tehnic de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", organism tehnic desemnat de Ministerul Transporturilor în acest scop.

Art. 2. - Modificări (3)

Certificarea şi/sau omologarea se solicită de către producători, importatori sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora.

Art. 3. - Modificări (3)

Produsele certificate şi/sau omologate vor fi inscripţionate cu însemne prin care să se poată identifica producătorul, data fabricaţiei, certificatul de conformitate sau de omologare şi emitentul acestuia. În cazul în care produsul nu poate fi inscripţionat, datele de identificare se înscriu pe ambalajul acestuia.

Art. 4. - Modificări (2)

Echipamentele, piesele de schimb şi materialele produse în ţară sau importate, prevăzute la art. 1, vor fi însoţite de un certificat de garanţie şi de o declaraţie de conformitate, întocmite de producători, importatori sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora, potrivit reglementărilor în vigoare.
Modificări (1)

Art. 5. -

Documentele de certificare şi/sau de omologare emise de Ministerul Transporturilor şi de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" sunt singurele care permit din punct de vedere tehnic comercializarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor prevăzute la art. 1.

Art. 6. - Modificări (2)

(1) Comercializarea de echipamente, piese de schimb şi materiale, produse în ţară sau importate, necertificate şi/sau neomologate, constituie contravenţie în măsura în care, potrivit legii penale, nu este considerată infracţiune şi se sancţionează potrivit art. 41 liniuţa a patra din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 105/2000.

(2) Personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor să constate contravenţia prevăzută la alin. (1) poate dispune, în funcţie de gravitatea faptei care constituie contravenţie, oprirea definitivă sau temporară a fabricării, importului sau comercializării de produse necertificate şi/sau neomologate în condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările şi normele tehnice privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 170/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999.
Modificări (1)

(2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor actualiza periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei Uniunii Europene şi a caracteristicilor tehnice ale parcului naţional de vehicule rutiere.
Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

Bucureşti, 24 august 2000.

Nr. 80.

se încarcă...