Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 4/2008 privind dispoziţiile uniforme privind omologarea dispozitivelor de iluminare a plăcuţei de înmatriculare spate a vehiculelor prevăzute cu motor şi a remorcilor acestora Număr celex: 32008R0004

În vigoare de la 31.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 4 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei
Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea
dispozitivelor de iluminare a plăcuţei de înmatriculare spate a
vehiculelor prevăzute cu motor şi a remorcilor acestora

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Revizuirea 2 - Amendamentul 3

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 14 la versiunea iniţială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 15 octombrie 2008

CUPRINS

REGULAMENTUL

0. Domeniul de aplicare

1. Definiţii

2. Cererea de omologare

3. Marcaje

4. Omologarea

5. Specificaţii generale

6. Culoarea luminii

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...