Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 60/2009 privind orientările pentru cele mai bune practici în ceea ce priveşte controlul aparatelor de înregistrare care trebuie efectuat în cadrul controalelor pe şosea şi de către atelierele autorizate [notificată cu numărul C(2009) 108] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009H0060

În vigoare de la 24.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 23 ianuarie 2009
privind orientările pentru cele mai bune practici în ceea ce
priveşte controlul aparatelor de înregistrare care trebuie efectuat
în cadrul controalelor pe şosea şi de către atelierele autorizate
[notificată cu numărul C(2009) 108]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2009/60/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului(1), în special articolul 11 alineatul (1),

Întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2006/22/CE, Comisia urmează să stabilească orientări privind cele mai bune practici în domeniul controlului vehiculelor care trebuie efectuat de către agenţii de control, fie pe şosea, fie la sediile întreprinderilor, sau de către atelierele şi montatorii autorizaţi.

(2) Aparatele de înregistrare pentru transportul rutier sunt necesare pentru a indica perioadele de timp pe care şoferii le petrec conducând şi odihnindu-se şi, de asemenea, pentru a asigura faptul că organele naţionale de control competente pot efectua în transportul rutier controale eficiente în baza legislaţiei sociale.

(3) Pentru a asigura faptul că astfel de aparate de înregistrare funcţionează în mod corespunzător şi fiabil şi că se poate garanta înregistrarea şi stocarea datelor, sunt necesare controale şi inspecţii periodice după instalarea aparatelor de înregistrare.

(4) Se pare însă că inspecţiile şi controalele periodice nu sunt efectuate cu o frecvenţă care ar putea avea un efect eficace de descurajare a şoferilor şi operatorilor care încearcă să abuzeze de sistem prin utilizarea unor dispozitive de manipulare sau a altor mijloace similare.

(5) Cercetarea şi informaţiile furnizate de experţi au stabilit că încercările de fraudare a tahografului sunt răspândite în cazul vehiculelor echipate cu tahografe analogice; atacuri şi ameninţări similare încep să apară acum şi în cazul tahografului digital.

(6) Aceeaşi cercetare a arătat că în sectorul transportului rutier sunt posibile şi se cunosc o serie de manipulări pentru a încerca fraudarea tahografului, în special a tahografului digital.

(7) Astfel de încercări şi ameninţări atrag un risc grav pentru siguranţa rutieră şi, de asemenea, au un impact negativ inacceptabil asupra concurenţei loiale şi a condiţiilor sociale ale şoferilor din transportul rutier.

(8) Ca rezultat al caracteristicilor de securitate îmbunătăţite ale tahografului digital, faţă de tahograful analogic, ameninţările şi încercările de atac asupra sistemului sunt mai uşor de detectat, astfel încât riscul ca şoferii şi operatorii lipsiţi de scrupule să fie prinşi cu astfel de dispozitive creşte în mod corespunzător şi ar trebui să aibă un efect de descurajare semnificativ.

(9) În consecinţă, prezenta recomandare are ca scop încurajarea şi sprijinirea statelor membre în adoptarea de proceduri şi metode care, pe baza cercetărilor şi expertizei tehnice din sector, vor spori considerabil posibilităţile de prevenire şi detectare a unei astfel de tentative de fraudă.

(10) În special, prezenta recomandare stabileşte cele mai bune practici de aplicare a normelor, astfel cum au fost identificate în cadrul cercetării efectuate de Centrul Comun de Cercetare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...