Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 58/2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante (BCE/2008/28) Număr celex: 32009D0058

În vigoare de la 24.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 15 decembrie 2008
de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului
Băncii Centrale Europene de către băncile centrale
naţionale neparticipante
(BCE/2008/28)
(2009/58/CE)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 48,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2006/26 din 18 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante(1) a stabilit cota procentuală din subscrierile la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) pe care băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre care nu au adoptat euro la 1 ianuarie 2007 aveau obligaţia să o verse la 1 ianuarie 2007 cu titlu de contribuţie la costurile operaţionale ale BCE.

(2) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(2) dispune ajustarea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (denumită în continuare "grila de repartiţie pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC şi stabileşte cu aplicare de la 1 ianuarie 2009 noile ponderi atribuite fiecărei BCN în grila de repartiţie pentru capital ajustată (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(3) Capitalul subscris al BCE este 5 760 652 402,58 EUR.

(4) Grila de repartiţie pentru capital ajustată impune adoptarea unei noi decizii BCE de abrogare, de la 1 ianuarie 2009, a Deciziei BCE/2006/26 şi de stabilire a cotei procentuale din capitalul subscris al BCE pe care BCN ale statelor membre care nu adoptă euro la 1 ianuarie 2009 (denumite în continuare "BCN neparticipante") au obligaţia să o verse de la 1 ianuarie 2009,

DECIDE:

___________

(1) JO L 24, 31.1.2007, p. 15.

(2) A se vedea pagina 66 din prezentul Jurnal Oficial.

Articolul 1 Valoarea şi forma capitalului vărsat

Fiecare BCN neparticipantă varsă 7% din cota sa din capitalul subscris al BCE cu aplicare de la 1 ianuarie 2009. Ţinând cont de ponderile în grila de repartiţie pentru capital expuse la articolul 2 din Decizia BCE/2008/23, fiecare BCN neparticipantă varsă cu aplicare de la 1 ianuarie 2009 suma indicată în dreptul numelui său în următorul tabel:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...