Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 57/2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2008/27) Număr celex: 32009D0057

În vigoare de la 24.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 decembrie 2008
de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea
acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi
pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale
echivalente activelor din rezervele valutare transferate
(BCE/2008/27)
(2009/57/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 30,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) dispune ajustarea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumită în continuare "grila de repartiţie pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC şi stabileşte, cu aplicare de la 1 ianuarie 2009, noile ponderi atribuite fiecărei bănci centrale naţionale (BCN) în grila de repartiţie pentru capital ajustată (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(2) Ajustarea ponderilor în grila de repartiţie şi modificările rezultate în cotele BCN din capitalul subscris al BCE determină necesitatea ajustării creanţelor pe care BCE le-a creditat în temeiul articolului 30.3 din Statutul SEBC către BCN ale statelor membre care au adoptat euro (denumite în continuare "BCN participante") şi care sunt echivalente contribuţiilor BCN participante cu active din rezervele valutare la BCE (denumite în continuare "creanţe").

(3) Acele BCN participante a căror cotă procentuală în grila de repartiţie ajustată creşte datorită ajustărilor ar trebui, prin urmare, să efectueze un transfer compensatoriu către BCE, în timp ce BCE ar trebui să efectueze un transfer compensatoriu către acele BCN participante a căror cotă procentuală în grila de repartiţie ajustată scade.

(4) În conformitate cu principiile generale ale echităţii, tratamentului egal şi protejării aşteptărilor legitime care stau la baza Statutului SEBC, acele BCN participante a căror cotă relativă în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE creşte datorită ajustărilor sus-menţionate ar trebui, de asemenea, să efectueze un transfer compensatoriu către BCN participante ale căror cote relative scad.

(5) Pentru a se calcula ajustarea valorii cotei fiecărei BCN participante în valoarea acumulată a capitalului propriu al BCE, ponderile ce revin fiecărei BCN participante în grila de repartiţie pentru capital până la 31 decembrie 2008 şi cu aplicare de la 1 ianuarie 2009 ar trebui exprimate ca procent din capitalul total al BCE subscris de toate BCN participante.

(6) În consecinţă, se impune adoptarea unei noi decizii a BCE care să abroge Decizia BCE/2006/24 din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate(2).

(7) În temeiul articolului 1 din Decizia 2008/608/CE a Consiliului din 8 iulie 2008 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat, privind adoptarea de către Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009(3), derogarea în favoarea Slovaciei prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003(4) se abrogă de la 1 ianuarie 2009,

DECIDE:

___________

(1) A se vedea pagina 66 din prezentul Jurnal Oficial.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...