Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 54/2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante (BCE/2008/24) Număr celex: 32009D0054

În vigoare de la 24.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 decembrie 2008
de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea
capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile
centrale naţionale participante
(BCE/2008/24)
(2009/54/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2006/22 din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante(1) a stabilit modalitatea şi măsura în care băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre care au adoptat euro (denumite în continuare "BCN participante") erau supuse obligaţiei de vărsare a capitalului Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 ianuarie 2007.

(2) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(2) dispune ajustarea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (denumită în continuare "grila de repartiţie pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC şi stabileşte, cu aplicare de la 1 ianuarie 2009, noile ponderi atribuite fiecărei BCN în grila de repartiţie pentru capital ajustată (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital").

(3) Capitalul subscris al BCE este 5 760 652 402,58 EUR.

(4) Ajustarea grilei de repartiţie pentru capitalul BCE impune adoptarea unei noi decizii BCE de abrogare, începând cu 1 ianuarie 2009, a Deciziei BCE/2006/22 şi de stabilire a modalităţii şi măsurii în care BCN participante sunt supuse obligaţiei de vărsare a capitalului BCE cu aplicare de la 1 ianuarie 2009.

(5) Conform articolului 1 din Decizia 2008/608/CE a Consiliului din 8 iulie 2008 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat privind adoptarea de către Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009(3), Slovacia îndeplineşte condiţiile necesare pentru adoptarea euro, iar derogările în favoarea sa acordate în temeiul articolului 4 din Actul de aderare din 2003(4) încetează cu aplicare de la 1 ianuarie 2009.

(6) În conformitate cu Decizia BCE/2008/33 din 31 decembrie 2008 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Narodna banka Slovenska(5), Narodna banka Slovenska are obligaţia de a vărsa cota restantă din subscrierea sa la capitalul BCE cu aplicare de la 1 ianuarie 2009, luând în considerare grila de repartiţie pentru capital ajustată,

DECIDE:

___________

(1) JO L 24, 31.1.2007, p. 3.

(2) A se vedea pagina 66 din prezentul Jurnal Oficial.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...