Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 53/2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE/2008/23) Număr celex: 32009D0053

În vigoare de la 24.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 decembrie 2008
privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în
grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul
Băncii Centrale Europene
(BCE/2008/23)
(2009/53/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 29.3 şi 29.4,

având în vedere contribuţia adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE) în conformitate cu articolul 47.2 a patra liniuţă din Statutul SEBC,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) a stabilit, cu aplicare de la 1 ianuarie 2007, ponderile atribuite băncilor centrale naţionale (BCN) care la 1 ianuarie 2007 erau membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul BCE (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiţie pentru capital" şi, respectiv, "grila de repartiţie pentru capital").

(2) Articolul 29.3 din Statutul SEBC impune ajustarea grilei de repartiţie pentru capital la fiecare cinci ani după înfiinţarea SEBC prin analogie cu dispoziţiile stabilite la articolul 29.1 din Statut. Grila de repartiţie pentru capital ajustată se aplică începând din prima zi a anului următor anului în care intervine ajustarea.

(3) Ultima ajustare a ponderilor în grila de repartiţie pentru capital în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC s-a făcut în 2003 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2004(2). Extinderile ulterioare ale grilei de repartiţie pentru capitalul BCE s-au făcut în conformitate cu articolul 49.3 din Statutul SEBC având în vedere aderarea noilor state membre la Uniunea Europeană(3).

(4) În conformitate cu Decizia Consiliului 2003/517/CE din 15 iulie 2003 privind datele statistice ce vor fi utilizate la ajustarea grilei de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(4), Comisia Europeană a furnizat BCE datele statistice care trebuie utilizate pentru determinarea grilei de repartiţie pentru capital ajustată,

DECIDE:

___________

(1) JO L 24, 31.1.2007, p. 1.

(2) Decizia BCE/2003/17 din 18 decembrie 2003 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (JO L 9, 15.1.2004, p. 27).

(3) Decizia BCE/2004/5 din 22 aprilie 2004 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (JO L 205, 9.6.2004, p. 5) şi Decizia BCE/2006/21.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...