Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 138/2000 privind unele reglementări ale învăţământului particular

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02.09.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. I pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Modificări (1)

Cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar particular beneficiază de recunoaşterea vechimii la catedră necesare pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, de la data obţinerii autorizaţiei de încredere de către unitatea şcolară respectivă.

Art. 2. - Modificări (1)

Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar de stat pot fi detaşate sau transferate, în interesul învăţământului, în unităţi de învăţământ preuniversitar particular care au autorizaţie de încredere, cu acordul unităţii de învăţământ particulare respective, în condiţiile legii, în situaţia restrângerii de activitate care nu poate fi soluţionată în învăţământul preuniversitar de stat.

Art. 3. -

Elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular au acces gratuit la serviciile de specialitate oferite de personalul unităţilor conexe ale învăţământului preuniversitar de stat, cum sunt centre logopedice interşcolare şi centre sau cabinete de asistenţă psihopedagogică.

Art. 4. -

Elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular au acces la facilităţile şi resursele oferite de unităţile conexe şi unităţile extraşcolare - cluburi, palate ale copiilor şi elevilor, tabere, baze sportive, turistice şi de agrement, biblioteci.

Art. 5. - Modificări (1)

Elevii, studenţii şi cadrele didactice din învăţământul particular preuniversitar sau superior care funcţionează pe baza autorizaţiei de încredere sau a autorizaţiei de funcţionare provizorie au acces la serviciile reţelei ROEDUNET în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru întreaga comunitate academică.

Art. 6. - Modificări (1)

Spaţiile şi mijloacele temporar disponibile ale unităţilor de învăţământ de stat se închiriază, prin licitaţie, cu prioritate, pentru activităţile de învăţământ, inclusiv pentru instituţiile de învăţământ particular.

Art. 7. - Modificări (1)

Instituţiile de învăţământ superior acreditate au acces la competiţia proiectelor de finanţare a cercetării ştiinţifice, beneficiază de alocarea de fonduri de investiţii, dotări cu echipamente şi granturi de cercetare pe baze competiţionale.

Art. 8. -

Studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior acreditate au acces la creditele pentru studiu acordate de bănci, la burse contractuale, precum şi la concursurile pentru obţinerea burselor pentru doctorat şi pentru obţinerea burselor pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei naţionale,
Andrei Marga
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucureşti, 31 august 2000.

Nr. 138.

se încarcă...