Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 121/2008 privind denumirile textilelor (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0121

În vigoare de la 23.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/121/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 14 ianuarie 2009
privind denumirile textilelor (reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 96/74/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind denumirile textilelor(3) a fost modificată de mai multe ori în mod substanţial(4). Din motive de claritate şi deoarece sunt necesare noi modificări, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menţionate.

(2) În cazul în care dispoziţiile statelor membre referitoare la denumirile, compoziţia şi etichetarea produselor textile variază de la un stat membru la altul, aceasta creează un obstacol pentru funcţionarea pieţei interne.

(3) Aceste obstacole pot fi eliminate dacă introducerea pe piaţă, la nivel comunitar, a produselor textile este supusă unor norme uniforme. Prin urmare este necesară armonizarea denumirilor fibrelor textile, precum şi a menţiunilor care figurează pe etichete, marcaje sau documente care însoţesc produsele textile pe parcursul diferitelor etape de producţie, transformare şi de distribuţie a acestora.

(4) Ar trebui luate în considerare, de asemenea, anumite produse care nu sunt compuse exclusiv din materiale textile, dar a căror parte textilă constituie un element esenţial al produsului sau este pusă în valoare printr-o specificaţie a celui care produce, transformă sau comercializează produsul.

(5) Abaterea, deja prevăzută pentru produsele pure, ar trebui să fie aplicată, de asemenea, produselor cu fibre în amestec, în ceea ce priveşte "alte fibre".

(6) Pentru a îndeplini obiectivul care stă la baza dispoziţiilor de drept intern în materie, etichetarea ar trebui să fie obligatorie.

(7) În cazurile în care este dificil din punct de vedere tehnic să se specifice compoziţia unui produs în momentul fabricării, fibrele cunoscute în acea etapă pot fi indicate pe etichetă, cu condiţia ca acestea să reprezinte un anumit procentaj din produsul finit.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...