Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 29/2009 de stabilire a cerinţelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R0029

În vigoare de la 17.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 29/2009 AL COMISIEI
din 16 ianuarie 2009
de stabilire a cerinţelor privind serviciile de legături de date
pentru cerul unic european (Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea)(1), în special articolul 3 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru)(2), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Intensificarea traficului aerian, care s-a observat şi se prevede în Europa, impune, în paralel, o intensificare a capacităţii de control al traficului aerian. Acest fapt are drept rezultat apariţia unei cereri de îmbunătăţiri funcţionale, în special pentru a ameliora eficienţa comunicaţiilor dintre controlori şi piloţi. Canalele de comunicaţii vocale devin tot mai congestionate şi este necesar să fie completate de comunicaţii aer-sol prin legături de date.

(2) O serie de studii şi de teste efectuate în cadrul Comunităţii şi al Eurocontrol au confirmat faptul că serviciile de legături de date pot furniza o capacitate suplimentară de control al traficului aerian. Este necesar ca aceste servicii să fie introduse într-un mod coordonat pentru a optimiza potenţialele beneficii rezultate din acestea.

(3) În temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, Eurocontrol a fost mandatată să elaboreze cerinţele pentru introducerea coordonată a serviciilor de legături de date. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat prezentat la 19 octombrie 2007.

(4) Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice operaţiunilor şi instruirii militare menţionate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(5) Introducerea rapidă a serviciilor de legături de date în scopul completării comunicaţiilor vocale controlor-pilot în faza zborului de croazieră este prevăzută în Planul general de gestionare a traficului aerian european (Planul general ATM), stabilit la finalul etapei de definire a proiectului SESAR bazat pe Regulamentul (CE) nr. 219/2007 din 27 februarie 2007 privind înfiinţarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)(3).

(6) Este necesar să se introducă servicii de legături de date în porţiuni continue şi omogene ale spaţiului aerian din cerul unic european, începând cu spaţiul aerian superior de mare densitate. Având în vedere importanţa serviciilor de legături de date pentru evoluţia viitoare a reţelei europene de gestionare a traficului aerian (denumită în continuare EATMN), este necesar ca utilizarea acestora să fie extinsă progresiv pentru a include cea mai mare parte a spaţiului aerian al cerului unic european, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic european (regulament privind spaţiul aerian)(4).

(7) Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (denumită în continuare "OACI") şi Organizaţia Europeană pentru Echipamente din Aviaţia Civilă (denumită în continuare "Eurocae") au definit un număr semnificativ de servicii de legături de date. Este necesar ca numai acele servicii care au fost suficient validate la nivelul Eurocontrol să facă obiectul introducerii obligatorii, pe baza standardelor definite de organizaţiile respective.

(8) Creşterea capacităţii traficului, permisă de serviciile de legături de date, depinde de procentul de zboruri operate cu capacitate de legături de date. Un procent semnificativ de zboruri, nu mai puţin de 75%, ar trebui echipate cu astfel de capacităţi astfel încât să permită o creştere suficientă a capacităţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...