Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 119/2008 de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilor (versiune codificată) Număr celex: 32009L0119

În vigoare de la 15.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/119/CE A CONSILIULUI
din 18 decembrie 2008
de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilor
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 91/629/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime privind protecţia viţeilor(3) a fost modificată în mod substanţial în repetate rânduri(4). Din motive de claritate şi de eficienţă, directiva menţionată ar trebui să fie codificată.

(2) Majoritatea statelor membre au ratificat Convenţia europeană pentru protecţia animalelor în ferme. De asemenea, Comunitatea a aprobat respectiva convenţie prin Decizia 78/923/CEE a Consiliului(5).

(3) Viţeii, fiind animale vii, figurează pe lista produselor enumerate în anexa I la tratat.

(4) Creşterea viţeilor face parte integrantă din agricultură. Aceasta constituie o sursă de venit pentru o parte a populaţiei agricole.

(5) Diferenţele care pot denatura condiţiile de concurenţă influenţează buna funcţionare a organizării pieţei comune a viţeilor şi a produselor derivate.

(6) Se impune, prin urmare, stabilirea unor standarde comune minime privind protecţia viţeilor de fermă şi pentru îngrăşare, pentru a garanta dezvoltarea raţională a producţiei.

(7) Este recunoscut, pe baze ştiinţifice, că viţeii ar trebui să beneficieze de un mediu corespunzător nevoilor speciei, care trăieşte în cireadă. Din acest motiv, viţeii trebuie crescuţi în grup. Viţeii cazaţi în grup sau în boxe individuale ar trebui să dispună de un spaţiu suficient pentru a se mişca, pentru a avea contact cu alte bovine şi pentru a efectua mişcări normale atât în poziţie patrupedă, cât şi în poziţie culcată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...