Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 4/2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere Număr celex: 32009R0009

În vigoare de la 10.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 4/2009 AL CONSILIULUI
din 18 decembrie 2008
privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea
hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2)

întrucât:

(1) Comunitatea şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi dezvolta un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în interiorul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor. Pentru instituirea progresivă a unui astfel de spaţiu, Comunitatea trebuie să adopte, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în materiile civile care au o incidenţă transfrontalieră, în măsura necesară bunei funcţionări a pieţei interne.

(2) În conformitate cu articolul 65 litera (b) din tratat, aceste măsuri trebuie să aibă ca obiect, printre altele, favorizarea compatibilităţii normelor aplicabile în statele membre privind conflictul de legi şi de competenţă.

(3) În această privinţă, Comunitatea a adoptat deja, printre alte măsuri, Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială(3), Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Reţele Judiciare Europene în materie civilă şi comercială(4), Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială(5), Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii(6), Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti(7), Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate(8) şi Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială ("notificarea sau comunicarea actelor") (9).

(4) Consiliul European, reunit la Tampere la 15 şi 16 octombrie 1999 a invitat Consiliul şi Comisia să stabilească norme procedurale comune speciale pentru simplificarea şi accelerarea soluţionării litigiilor transfrontaliere privind printre altele, creanţele de întreţinere. De asemenea, Consiliul European a solicitat suprimarea măsurilor intermediare necesare pentru a se permite recunoaşterea şi executarea în statul solicitat a unei hotărâri pronunţate într-un alt stat membru, în special a unei hotărâri referitoare la o creanţă de întreţinere.

(5) La 30 noiembrie 2000 a fost adoptat un program de măsuri cu privire la punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie civilă şi comercială(10), comun Comisiei şi Consiliului. Acest program prevede eliminarea procedurii de exequatur pentru creanţele de întreţinere pentru a face să fie mai eficiente mijloacele de care dispun creditorii de întreţinere în apărarea drepturilor lor.

(6) Consiliul European, reunit la Bruxelles în 4-5 noiembrie 2004, a adoptat un program nou, intitulat "Programul de la Haga: consolidarea libertăţii, a securităţii şi a justiţiei în Uniunea Europeană" (denumit în continuare "programul de la Haga") (11).

(7) Consiliul a adoptat, în cadrul sesiunii sale din 2 şi 3 iunie 2005, un plan de acţiune al Consiliului şi al Comisiei(12) care transpune programul de la Haga în acţiuni concrete şi care menţionează necesitatea adoptării de propuneri cu privire la obligaţiile de întreţinere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...