Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 23/2008 privind orientările comune pentru feţele naţionale ale monedelor euro şi emiterea de monede euro destinate circulaţiei [notificată cu numărul C(2008) 8625] (Numai textul în limbile engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, malteză, olandeză, portugheză, slovenă, spaniolă şi suedeză este autentic) Număr celex: 32009H0023

În vigoare de la 14.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 19 decembrie 2008
privind orientările comune pentru feţele naţionale ale monedelor euro
şi emiterea de monede euro destinate circulaţiei [notificată cu numărul
C(2008) 8625] (Numai textul în limbile engleză, finlandeză, franceză,
germană, greacă, italiană, malteză, olandeză, portugheză, slovenă,
spaniolă şi suedeză este autentic) (2009/23/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) din tratat, statele membre pot emite monede sub rezerva aprobării volumului emisiunii de către Banca Centrală Europeană.

(2) În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) teza a doua din tratat, Consiliul a adoptat măsuri de armonizare în domeniu prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie(1).

(3) În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro(2), monedele cu valoarea nominală exprimată în euro sau în cenţi şi conforme cu valorile nominale şi specificaţiile tehnice trebuie să fie monede cu statut de mijloc legal de plată în toate statele membre participante, conform regulamentului menţionat.

(4) În conformitate cu practicile comune existente la nivelul statelor membre participante, monedele euro destinate circulaţiei, inclusiv monedele comemorative, trebuie să fie puse în circulaţie la valoarea nominală. Aceasta nu exclude totuşi ca o proporţie nesemnificativă din valoarea totală a monedelor emise să se vândă la un preţ mai mare în cazul în care acestea au fost produse la o calitate specială sau în cazul în care sunt prezentate într-un ambalaj special.

(5) Monedele euro nu circulă numai în statele membre care le-au emis, ci şi pe teritoriul zonei euro în ansamblu şi chiar în afara zonei euro. În acest context, este necesar să se indice în mod clar statul membru emitent pe faţa naţională a monedei euro, pentru a le permite utilizatorilor interesaţi să identifice cu uşurinţă statul membru emitent.

(6) Monedele euro au o faţă europeană comună şi o faţă naţională distinctivă. Pe feţele europene comune ale monedelor euro sunt gravate numele monedei unice şi valoarea unitară a monedei. Faţa naţională a monedei nu trebuie să reia nici numele monedei unice, nici valoarea unitară a monedei.

(7) Desenele grafice de pe feţele naţionale ale monedelor euro sunt alese de fiecare stat membru participant, însă trebuie să fie încadrate de cele 12 stele de pe drapelul european.

(8) În ceea ce priveşte modificările aduse feţelor naţionale ale monedelor euro, statele membre participante trebuie să respecte anumite reguli comune. În principiu, desenele grafice utilizate pe feţele naţionale ale monedelor euro obişnuite care urmează să fie puse în circulaţie nu trebuie modificate, cu excepţia cazului în care se schimbă şeful statului la care se face referire pe o anumită monedă.

(9) Monedele comemorative sunt monede speciale destinate circulaţiei şi al căror desen grafic naţional care apare în mod obişnuit este înlocuit cu un desen naţional diferit, pentru a comemora un moment anume. Moneda de 2 euro este cea mai potrivită pentru acest scop, în special datorită diametrului său mare, dar şi caracteristicilor sale tehnice care oferă protecţie adecvată împotriva falsificării.

(10) Emisiunile de monede euro comemorative destinate circulaţiei trebuie să marcheze momente de importanţă naţională sau europeană majoră, deoarece aceste monede sunt puse în circulaţie la nivelul întregii zone euro. Ocaziile mai puţin importante pot fi sărbătorite prin emiterea monedelor euro de colecţie, care nu sunt destinate circulaţiei şi care trebuie să poată fi deosebite cu uşurinţă de monedele euro destinate circulaţiei. Monedele comemorative emise în comun de toate statele membre participante trebuie rezervate pentru ocazii de maximă importanţă pentru Europa.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...