Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 976/2008 privind Reţeaua Judiciară Europeană Număr celex: 32008D0976

În vigoare de la 24.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2008/976/JAI A CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
privind Reţeaua Judiciară Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Regatului Belgiei, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Ţărilor de Jos, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Portugheze, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace şi a Regatului Suediei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Prin Acţiunea comună 98/428/JAI(2), Consiliul a constituit Reţeaua Judiciară Europeană care şi-a demonstrat utilitatea în facilitarea cooperării judiciare în materie penală.

(2) În conformitate cu articolul 6 din Convenţia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene(3), asistenţa judiciară reciprocă are loc prin contacte directe între autorităţile judiciare competente. Această descentralizare a asistenţei judiciare reciproce este în prezent pusă în aplicare pe scară largă.

(3) Principiul recunoaşterii reciproce a deciziilor judiciare în materie penală este pus în aplicare treptat. Acesta nu confirmă numai principiul contactelor directe între autorităţile judiciare competente, dar şi accelerează procedurile şi asigură caracterul integral judiciar al acestora.

(4) Efectul acestor schimbări asupra cooperării judiciare s-a amplificat odată cu extinderea Uniunii Europene în 2004 şi în 2007. Ca urmare a acestei evoluţii, Reţeaua Judiciară Europeană este în prezent şi mai necesară decât în momentul constituirii sale şi, prin urmare, ar trebui consolidată.

(5) Prin Decizia 2002/187/JAI(4) Consiliul a înfiinţat Eurojust în vederea îmbunătăţirii coordonării şi cooperării între autorităţile competente din statele membre. Decizia 2002/187/JAI prevede că Eurojust întreţine relaţii privilegiate cu Reţeaua Judiciară Europeană, bazate pe consultare şi complementaritate.

(6) Cei cinci ani de coexistenţă a Eurojust cu Reţeaua Judiciară Europeană au demonstrat atât necesitatea de a menţine ambele structuri, cât şi necesitatea de clarificare a relaţiilor dintre acestea.

(7) Nicio dispoziţie a acestei decizii nu poate fi interpretată ca afectând independenţa de care dispun punctele de contact conform legislaţiei naţionale.

(8) Este necesar să se consolideze cooperarea judiciară dintre statele membre şi să se permită punctelor de contact ale Reţelei Judiciare Europene şi Eurojust să comunice în acest scop ori de câte ori este necesar, în mod direct şi într-un mod mai eficient printr-o conexiune de telecomunicaţii securizată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...