Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1339/2008 privind înfiinţarea unei Fundaţii Europene de Formare (reformare) Număr celex: 32008R1339

În vigoare de la 31.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1339/2008 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
privind înfiinţarea unei Fundaţii Europene de Formare
(reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 150,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) La reuniunea sa de la Strasbourg din 8 şi 9 decembrie 1989, Consiliul European a invitat Consiliul să adopte, la începutul anului 1990, deciziile necesare pentru înfiinţarea Fundaţiei Europene de Formare pentru Europa Centrală şi de Est, hotărând la propunerea Comisiei. În acest scop, la 7 mai 1990, Consiliul a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 1360/90.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 1360/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind înfiinţarea Fundaţiei Europene de Formare(3) a fost modificat substanţial de mai multe ori. Deoarece urmează să se opereze noi modificări, regulamentul menţionat ar trebui reformat, pentru asigurarea clarităţii.

(3) La 18 decembrie 1989 Consiliul a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 privind ajutorul economic acordat Republicii Ungare şi Republicii Populare Polone(4), care prevedea ajutor în domenii ca formarea profesională pentru a sprijini procesul de reformă economică şi socială în Ungaria şi Polonia.

(4) Consiliul a oferit ulterior un astfel de sprijin altor ţări din Europa Centrală şi de Est în temeiul unor acte juridice relevante.

(5) La data de 27 iulie 1994 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2063/94(5) de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 pentru a include, în cadrul activităţilor Fundaţiei Europene de Formare, statele care primesc asistenţă în temeiul Regulamentului (Euratom, CEE) nr. 2053/93 din 19 iulie 1993 privind furnizarea de asistenţă technică pentru reforma şi redresarea economică a statelor independente din fosta Uniune Sovietică şi a Mongoliei(6) (programul TACIS).

(6) La data de 17 iulie 1998 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1572/98(7) de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1360/90 pentru a include, în cadrul activităţilor Fundaţiei Europene de Formare, teritoriile şi ţările nemembre mediteraneene beneficiare ale măsurilor financiare şi tehnice care însoţesc reforma structurilor lor economice şi sociale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1488/96 al Consiliului din 23 iulie 1996 privind măsurile financiare şi tehnice de susţinere (MEDA) a reformei structurilor economice şi sociale în cadrul Parteneriatului euro-mediteranean(8).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...