Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1337/2008 de creare a unui mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare Număr celex: 32008R1337

În vigoare de la 31.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1337/2008 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
de creare a unui mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor
la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 179 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Volatilitatea preţurilor la produsele alimentare a adus numeroase ţări în curs de dezvoltare şi populaţiile acestora într-o situaţie dramatică. Această criză alimentară, însoţită de o criză financiară şi energetică, precum şi de deteriorarea mediului înconjurător, riscă să fie cauza unei sărăcii extreme în cazul a sute de milioane de persoane şi necesită o mai mare solidaritate cu aceste populaţii. Toate datele privind perspectivele pentru pieţele alimentare duc la concluzia că volatilitatea crescută a preţurilor la produsele alimentare ar putea continua în următorii ani.

(2) În completarea instrumentelor actuale ale Uniunii Europene din cadrul politicii de dezvoltare, ar trebui creat, prin urmare, prin prezentul regulament, un mecanism de finanţare pentru o reacţie rapidă la criza provocată de volatilitatea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare.

(3) Consensul european privind dezvoltarea(2), adoptat de Consiliu şi de reprezentanţii guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului, de Parlamentul European şi de Comisie la 20 decembrie 2005, menţionează faptul că CE (denumită în continuare "Comunitatea") va continua să lucreze pentru îmbunătăţirea securităţii alimentare la nivel internaţional, regional şi naţional, obiectiv la care ar trebui să contribuie prezentul regulament.

(4) La 22 mai 2008, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind creşterea preţurilor la produsele alimentare în Uniunea Europeană şi în ţările în curs de dezvoltare, prin care îndeamnă Consiliul să asigure coerenţa tuturor politicilor naţionale şi internaţionale legate de problema hranei care vizează punerea în aplicare a dreptului la hrană.

(5) În cursul reuniunii din 20 iunie 2008, Consiliul European şi-a reiterat cu fermitate angajamentul de a atinge un obiectiv comun de a situa asistenţa oficială pentru dezvoltare (ODA) la 0,56% din VNB până în 2010 şi la 0,7% din VNB până în 2015, astfel cum a fost stabilit în concluziile Consiliului din 24 mai 2005, în concluziile Consiliului European din 16 şi 17 iunie 2005 şi în Consensul european privind dezvoltarea.

(6) Recunoscând, în concluziile sale din 20 iunie 2008, că preţurile ridicate la produsele alimentare afectează grav situaţia celor mai sărace populaţii ale lumii şi periclitează progresul către realizarea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), Consiliul European a adoptat o Agendă a acţiunilor UE pentru ODM, care prevede că Uniunea Europeană se angajează să promoveze un parteneriat mondial pentru alimentaţie şi agricultură, în conformitate cu Declaraţia Conferinţei Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), şi doreşte să joace un rol important în acoperirea, până în 2010, a unei părţi din deficitul de finanţare din domeniul agriculturii, al securităţii alimentare şi al dezvoltării rurale.

(7) Consiliul European a concluzionat că, în cadrul acestui demers, UE va promova o reacţie internaţională mai coordonată, şi pe termen lung la actuală criză privind produsele alimentare, în special în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi al instituţiilor financiare internaţionale, că salută crearea, de către Secretarul General al ONU, a Grupului de acţiune la nivel înalt al ONU privind criza alimentară mondială (HLTF) şi este hotărâtă să îşi îndeplinească pe deplin rolul în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Declaraţiei Conferinţei FAO. În acest sens, HLTF a adoptat un cadru complet de acţiune (Comprehensive Framework of Action - CFA), iar organizaţiile internaţionale şi regionale şi-au lansat propriile iniţiative; Consiliul European a concluzionat de asemenea că va încuraja adoptarea de măsuri ferme privind ofertele de produse agricole în ţările în curs de dezvoltare, furnizând în special finanţarea necesară pentru factorii de producţie agricolă şi asistenţă în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor de gestiune a riscului bazate pe piaţă, şi va consolida în mod semnificativ sprijinul acordat investiţiilor publice şi private în agricultură, şi, la nivel mai general, va încuraja ţările în curs de dezvoltare să elaboreze politici mai bune în domeniul agriculturii, în special pentru a susţine securitatea alimentară şi pentru a consolida integrarea regională, şi că UE va mobiliza resurse pentru a finanţa, dincolo de ajutorul alimentar, un sistem de protecţie special pentru categoriile de populaţie sărace şi vulnerabile.

(8) Nevoile financiare şi materiale în vederea abordării integrale a consecinţelor şi a cauzelor creşterii preţurilor la produsele alimentare sunt foarte importante. Întreaga comunitate internaţională ar trebui să reacţioneze în această situaţie, iar Comunitatea a făcut eforturi în ceea ce priveşte propria contribuţie. Consiliul European din 20 iunie 2008 a salutat intenţia Comisiei de a înainta o propunere pentru un nou fond de sprijinire a agriculturii în ţările în curs de dezvoltare în cadrul perspectivelor financiare actuale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...