Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1331/2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R1331

În vigoare de la 31.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1331/2008 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii
alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Libera circulaţie a alimentelor sigure şi sănătoase reprezintă un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie în mod semnificativ la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, precum şi la interesele sociale şi economice ale acestora.

(2) În aplicarea politicilor comunitare este necesar să se asigure un nivel înalt de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane.

(3) Pentru a proteja sănătatea umană, trebuie evaluat gradul de siguranţă al aditivilor, enzimelor şi aromelor destinate consumului uman, înainte de introducerea acestora pe piaţa comunitară.

(4) Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari(3), Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare(4) şi Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele alimentare şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în sau pe produsele alimentare(5) (denumite în continuare "acte legislative sectoriale din domeniul alimentar") stabilesc criterii şi cerinţe armonizate privind evaluarea şi autorizarea substanţelor respective.

(5) Se are în vedere, în special, ca aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare, în măsura în care siguranţa aromelor alimentare trebuie evaluată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele alimentare şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în sau pe produsele alimentare, trebuie să nu fie introdu şi pe piaţă sau folosiţi în alimente destinate consumului uman, în conformitate cu condiţiile prevăzute de fiecare act legislativ sectorial din domeniul alimentar, decât dacă figurează pe o listă comunitară de substanţe autorizate.

(6) Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte producţia şi manipularea alimentelor este absolut esenţială în vederea menţinerii încrederii consumatorilor.

(7) În acest context, se dovedeşte oportună stabilirea, pentru aceste trei categorii de substanţe, a unei proceduri comunitare comune de evaluare şi autorizare, care să fie eficace, cu durată limitată şi transparentă, pentru a facilita libera circulaţie a acestora pe piaţa comunitară.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...