Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 99/2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008L0099

În vigoare de la 06.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/99/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 19 noiembrie 2008
privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 174 alineatul (2) din tratat, politica comunitară privind mediul trebuie să urmărească asigurarea unui nivel ridicat de protecţie.

(2) Comunitatea este preocupată de creşterea numărului de infracţiuni împotriva mediului şi de efectele acestora, care se extind din ce în ce mai mult în afara graniţelor statelor în care acestea sunt comise. Astfel de infracţiuni reprezintă o ameninţare la adresa mediului şi necesită prin urmare un răspuns adecvat.

(3) Experienţa a demonstrat că actualele sisteme de sancţionare nu au fost suficiente pentru a garanta respectarea în totalitate a legislaţiei privind protecţia mediului. O astfel de respectare poate şi ar trebui să fie consolidată prin prevederea de sancţiuni penale, care demonstrează o dezaprobare socială de natură diferită din punct de vedere calitativ în comparaţie cu sancţiunile administrative sau cu un mecanism de compensare întemeiat pe dreptul civil.

(4) Existenţa unor norme comune privind infracţiunile dau posibilitatea utilizării unor metode de investigaţie şi de asistenţă eficiente pe teritoriul statelor membre şi între acestea.

(5) Pentru a realiza o protecţie eficace a mediului, este deosebit de importantă introducerea unor sancţiuni cu un caracter descurajant mai ridicat pentru activităţile care dăunează mediului, care provoacă de obicei sau este probabil să provoace daune semnificative aerului, inclusiv stratosferei, solului, apei, animalelor sau plantelor, inclusiv în ceea ce priveşte conservarea speciilor.

(6) Nerespectarea unei obligaţii legale de a acţiona poate avea acelaşi efect ca un comportament activ şi ar trebui, prin urmare, să facă la rândul său obiectul unor sancţiuni corespunzătoare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...