Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 913/2008 privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal Număr celex: 32008D0913

În vigoare de la 06.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU 2008/913/JAI A CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2008
privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi
xenofobiei prin intermediul dreptului penal

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Rasismul şi xenofobia sunt încălcări directe ale principiilor libertăţii, democraţiei, ale respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi ale statului de drept, principii pe care se întemeiază Uniunea Europeană şi care sunt comune statelor membre.

(2) Planul de acţiune al Consiliului şi al Comisiei pentru o punere în aplicare optimă a dispoziţiilor Tratatului de la Amsterdam privind spaţiul de libertate, securitate şi justiţie(2), concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, Rezoluţia Parlamentului European din 20 septembrie 2000 privind poziţia Uniunii Europene în cadrul Conferinţei Mondiale împotriva Rasismului şi privind situaţia actuala în cadrul Uniunii(3) şi Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind actualizarea bianuală a tabelei de punctaj pentru evaluarea progreselor în vederea creării unui spaţiu de "libertate, securitate şi justiţie" în Uniunea Europeană (a doua jumătate a anului 2000) solicită luarea de măsuri în acest domeniu. În Programul de la Haga din 4 şi 5 noiembrie 2004, Consiliul reaminteşte angajamentul său ferm de a se opune oricărei forme de rasism, antisemitism şi xenofobie, astfel cum a fost deja declarat de către Consiliul European în decembrie 2003.

(3) Acţiunea comună 96/443/JAI a Consiliului din 15 iulie 1996 privind măsurile pentru combaterea rasismului şi a xenofobiei(4) ar trebui să fie urmată de măsuri legislative suplimentare care să răspundă necesităţii unei apropieri sporite a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre şi necesităţii de a depăşi obstacolele din calea cooperării judiciare eficiente, care sunt în principal generate de divergenţa abordărilor juridice în statele membre.

(4) Conform evaluării Acţiunii comune 96/443/JAI şi activităţilor întreprinse în alte foruri internaţionale, cum ar fi Consiliul Europei, cooperarea judiciară întâmpină încă dificultăţi şi, prin urmare, este necesară o apropiere sporită a legislaţiilor penale din statele membre pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a unor dispoziţii legale clare şi cuprinzătoare în vederea combaterii rasismului şi xenofobiei.

(5) Rasismul şi xenofobia reprezintă o ameninţare împotriva grupurilor de persoane care sunt ţinta unui astfel de comportament. Este necesar să se definească o abordare comună în materie de drept penal în Uniunea Europeană cu privire la acest fenomen pentru a se garanta că aceleaşi fapte constituie o infracţiune în toate statele membre şi să se prevadă sancţiuni efective, propoţionale şi cu efect de descurajare pentru persoanele fizice sau juridice care au comis sau sunt răspunzătoare pentru astfel de infracţiuni.

(6) Statele membre recunosc faptul că acţiunile de combatere a rasismului şi a xenofobiei presupun diferite tipuri de măsuri aplicate într-un cadru global şi nu pot fi limitate doar la aspecte de drept penal. Prezenta decizie-cadru se limitează la combaterea formelor deosebit de grave de rasism şi xenofobie prin intermediul dreptului penal. Deoarece tradiţiile culturale şi juridice ale statelor membre diferă într-o anumită măsură, în special în acest domeniu, în prezent nu este posibilă o armonizare deplină a legislaţiei penale.

(7) În prezenta decizie-cadru, termenul de "descendenţă" ar trebui să fie interpretat ca referindu-se în principal la persoanele sau grupurile de persoane care sunt descendenţi ai unor persoane ce ar putea fi identificate prin anumite caracteristici (cum ar fi rasa sau culoarea), fără a fi necesar ca toate aceste caracteristici să mai existe încă. Cu toate acestea, datorită descendenţei lor, astfel de persoane sau grupuri de persoane pot face obiectul urii sau al violenţei.

(8) Termenul de "religie" ar trebui să fie înţeles ca referindu-se în sens larg la persoane definite prin referire la convingerile sau credinţele lor religioase.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...