Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 104/2008 privind munca prin agent de muncă temporară Număr celex: 32008L0104

În vigoare de la 05.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/104/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 19 noiembrie 2008
privind munca prin agent de muncă temporară

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 137 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene(3). Directiva este, în special, concepută pentru a asigura respectarea deplină a articolului 31 din cartă, care prevede că orice lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte sănătatea, securitatea şi demnitatea sa, la o limitare a duratei maxime de muncă, la perioade de odihnă zilnică şi săptămânală, precum şi la o perioadă anuală de concediu plătit.

(2) Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor prevede la punctul 7, printre altele, că realizarea pieţei interne trebuie să conducă la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor din Comunitatea Europeană; acest proces se va realiza prin alinierea progresului privind condiţiile menţionate, în principal cu privire la formele de muncă, precum munca pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, munca cu fracţiune de normă, munca prin agent de muncă temporară (denumită în continuare "muncă temporară") şi munca sezonieră.

(3) La 27 septembrie 1995, Comisia s-a consultat cu partenerii sociali la nivel comunitar, în conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat, privind orientarea acţiunii comunitare cu privire la flexibilitatea programului de muncă şi la siguranţa locului de muncă pentru lucrători.

(4) După consultarea respectivă, Comisia a considerat că acţiunea comunitară este recomandabilă şi la 9 aprilie 1996 s-a consultat încă o dată cu partenerii sociali, în conformitate cu articolul 138 alineatul (2) din tratat, cu privire la conţinutul propunerii avute în vedere.

(5) În introducerea la acordul-cadru privind munca pe durată determinată încheiat la 18 martie 1999, semnatarii şi-au manifestat intenţia de a lua în considerare necesitatea unui acord similar cu privire la munca temporară şi au decis să nu includă lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea prin agent de muncă temporară în directiva privind munca pe durată determinată.

(6) Organizaţiile intersectoriale cu caracter general, şi anume Uniunea Confederaţiilor Industriale şi Patronale din Europa (UNICE)(4), Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică şi al Întreprinderilor de Interes Economic General (CEEP) şi Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES), au informat Comisia, printr-o scrisoare comună din 29 mai 2000, asupra dorinţei lor de a iniţia procesul prevăzut la articolul 139 din tratat. Printr-o altă scrisoare comună din 28 februarie 2001, aceştia au solicitat Comisiei prelungirea cu o lună a termenului menţionat la articolul 138 alineatul (4). Comisia a răspuns favorabil acestei solicitări şi a prelungit termenul pentru negocieri până la 15 martie 2001.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...