Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1204/2008 privind înscrierea anumitor denumiri în "Registrul specialităţilor tradiţionale garantate" prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R1204

În vigoare de la 04.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1204/2008 AL COMISIEI
din 3 decembrie 2008
privind înscrierea anumitor denumiri în "Registrul specialităţilor
tradiţionale garantate" prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 509/2006
al Consiliului privind specialităţile tradiţionale garantate din
produse agricole şi alimentare (versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare(1), în special articolul 9 alineatul (4) şi alineatul (5) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2301/97 al Comisiei din 20 noiembrie 1997 privind înscrierea anumitor denumiri în "Registrul atestatelor de specificitate" prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului privind atestatele de specificitate ale produselor agricole şi alimentare(2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Este necesar, pentru motive de claritate şi deraţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind atestatele de specificitate ale produselor agricole şi alimentare(4), statele membre au transmis Comisiei cereri de înregistrare a anumitor denumiri ca atestate de specificitate.

(3) Denumirile respective au putut fi înscrise în "Registrul atestatelor de specificitate" şi, prin urmare, protejate pe plan comunitar ca specialităţi tradiţionale garantate. Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006, registrul respectiv a fost înlocuit cu "Registrul specialităţilor tradiţionale garantate" prevăzut la articolul 3 din regulamentul menţionat.

(4) Denumirile înregistrate beneficiază în special de o menţiune "specialitate tradiţională garantată", care le este rezervată.

(5) Termenul "Serrano" este considerat specific prin el însuşi în concordanţă cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006, cu alte cuvinte nu poate fi tradus. Prin urmare, el trebuie utilizat ca atare. În plus, termenul "Serrano" este înregistrat fără a se aduce atingere utilizării termenului "munte". Nu există niciun conflict între cei doi termeni.

(6) În ceea ce priveşte denumirile "Leche certificada de Granja" şi "Traditional Farmfresh Turkey", protecţia este solicitată numai în limba spaniolă pentru denumirea "Leche certificada de Granja" şi numai în limba engleză pentru denumirea "Traditional Farmfresh Turkey". Datorită acestui fapt, în conformitate cu Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000, privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora(5) în momentul comercializării produsului, eticheta trebuie să conţină, în celelalte limbi, expresia "după tradiţia spaniolă" sau "după tradiţia britanică" imediat lângă denumirea respectivă.

(7) În ceea ce priveşte denumirea "Traditional Farmfresh Turkey", în conformitate cu Directiva 2000/13/CE, etichetarea şi, în special, menţiunile destinate informării consumatorilor în niciun caz nu pot să fie confundate cu termenii prevăzuţi pentru a indica modurile de creştere a animalelor menţionate în Regulamentul (CEE) nr. 1538/91 al Comisiei din 5 iunie 1991 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului privind normele de comercializare a păsărilor de curte(6),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...