Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1100/2008 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere şi pe căi navigabile interioare (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R1100

În vigoare de la 14.11.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1100/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI
AL CONSILIULUI
din 22 octombrie 2008
privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în
domeniul transporturilor rutiere şi pe căi navigabile interioare
(versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 4060/89 al Consiliului din 21 decembrie 1989 privind eliminarea controalelor la frontierele statelor membre în domeniul transporturilor rutiere şi pe căi navigabile interioare(3) a fost modificat în mod substanţial(4). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) Realizarea liberei circulaţii a serviciilor în domeniul transporturilor este un element important al politicii comune a transporturilor prevăzute în tratat. În consecinţă, obiectivul acestei politici îl reprezintă creşterea fluidităţii circulaţiei diverselor mijloace de transport în interiorul Comunităţii.

(3) În conformitate cu legislaţia comunitară şi legislaţiile naţionale existente în domeniul transporturilor rutiere şi pe căi navigabile interioare, statele membre efectuează controale, verificări şi inspecţii ale caracteristicilor tehnice, autorizaţiilor şi altor documente pe care vehiculele şi navele trebuie să le respecte. Aceste controale, verificări şi inspecţii sunt, în general, justificate în continuare pentru a evita perturbarea organizării pieţei transporturilor şi pentru a asigura siguranţa rutieră şi siguranţa navigaţiei.

(4) În temeiul legislaţiei comunitare existente, statele membre au libertatea de a organiza şi de a efectua controalele, verificările şi inspecţiile menţionate anterior oriunde doresc.

(5) Aceste controale, verificări şi inspecţii pot fi efectuate cu aceeaşi eficienţă pe întreg teritoriul statelor membre în cauză şi întrucât, prin urmare, trecerea frontierelor nu ar trebui să constituie un pretext pentru efectuarea acestor operaţiuni,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...