Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1099/2008 privind statisticile în domeniul energiei (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R1099

În vigoare de la 14.11.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1099/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI
AL CONSILIULUI
din 22 octombrie 2008
privind statisticile în domeniul energiei
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Comunitatea are nevoie de date exacte şi actualizate privind cantităţile, tipurile, sursele, producţia, aprovizionarea, transformarea şi consumul de energie pentru a putea monitoriza impactul şi consecinţele politicii sale în domeniul energiei.

(2) Statisticile în domeniul energiei s-au concentrat în mod tradiţional asupra aprovizionării cu energie şi asupra energiilor fosile. Este nevoie ca, în următorii ani, să se concentreze într-o mai mare măsură asupra unei mai bune cunoaşteri şi monitorizări a consumului final de energie, a energiei regenerabile şi a energiei nuclearo-electrice.

(3) Pentru a putea evalua efectele consumului de energie asupra mediului, în special în ceea ce priveşte emisia de gaze cu efect de seră, este esenţial să fie disponibile informaţii exacte şi actuale din domeniul energiei. Aceste informaţii sunt necesare în conformitate cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto(2).

(4) Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii(3) şi Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei(4) impun statelor membre să transmită date cantitative în domeniul energiei. Pentru a monitoriza progresele înregistrate în vederea realizării obiectivelor stabilite prin directive, sunt necesare date detaliate şi actualizate în domeniul energiei.

(5) Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanţa energetică a clădirilor(5), Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice(6) şi Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie(7) impun statelor membre să transmită date cantitative privind consumul de energie. Pentru a monitoriza progresele înregistrate în vederea realizării obiectivelor stabilite prin aceste directive, sunt necesare date detaliate şi actualizate privind energia, precum şi o mai bună interfaţă între aceste date şi anchetele statistice aferente, cum ar fi recensământul populaţiei şi al locuinţelor şi datele privind transportul.

(6) Cărţile verzi ale Comisiei din 22 iunie 2005 privind eficienţa energetică şi din 8 martie 2006 privind o strategie europeană pentru o energie durabilă, competitivă şi sigură dezbat politicile UE în domeniul energiei pentru care sunt necesare statistici comunitare în domeniul energiei, inclusiv în vederea instituirii unui Observator European pentru Piaţa Energiei.

(7) Crearea unui model de previziune energetică în domeniul public, astfel cum a solicitat Parlamentul European în Rezoluţia sa din 14 decembrie 2006 privind o strategie europeană pentru o energie durabilă, competitivă şi sigură(8), necesită date detaliate şi actualizate privind energia.

(8) În anii următori, ar trebui acordată o atenţie sporită siguranţei aprovizionării cu cei mai importanţi carburanţi şi sunt necesare date mai exacte la nivel european, furnizate mai din timp, pentru a anticipa şi coordona soluţiile la nivelul UE, în cazul unor posibile crize în materie de aprovizionare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...