Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 852/2008 privind o reţea de puncte de contact de combatere a corupţiei Număr celex: 32008D0852

În vigoare de la 12.11.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2008/852/JAI A CONSILIULUI
din 24 octombrie 2008
privind o reţea de puncte de contact de combatere a corupţiei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 30 alineatul (1), articolul 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Republicii Federale Germania(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Articolul 29 din tratat afirmă că obiectivul Uniunii de a oferi cetăţenilor săi un înalt nivel de siguranţă, într-un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei, trebuie atins prin prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate sau de alt tip, inclusiv corupţia şi frauda.

(2) Strategia Uniunii Europene de început de mileniu privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate subliniază necesitatea de a dezvolta o politică UE globală împotriva corupţiei.

(3) În rezoluţia sa din 14 aprilie 2005 privind o politică globală a UE împotriva corupţiei, care se referă la comunicarea din 28 mai 2003 adresată de Comisie Consiliului, Parlamentului European şi Comitetului Economic şi Social European privind o politică globală a UE împotriva corupţiei, Consiliul reafirmă importanţa rolului şi a acţiunilor statelor membre în dezvoltarea unei politici exhaustive şi multidimensionale împotriva corupţiei atât în sectorul public, cât şi în cel privat, în parteneriat cu toţi actorii relevanţi din societatea civilă şi din mediul de afaceri.

(4) Consiliul European a apreciat favorabil dezvoltarea în cadrul Programului de la Haga(3) (punctul 2.7) a unui concept strategic privind criminalitatea organizată transfrontalieră şi corupţia la nivelul Uniunii Europene şi a solicitat Consiliului şi Comisiei să dezvolte în continuare acest concept şi să îl facă operaţional.

(5) Şefii şi reprezentanţii principali ai organelor naţionale de supraveghere şi inspecţie din cadrul poliţiilor din statele membre ale UE, precum şi ai agenţiilor anticorupţie cu domeniu mai larg de activitate din cadrul acestor state s-au reunit în noiembrie 2004 la Viena, la conferinţa AGIS privind consolidarea cooperării operaţionale în lupta împotriva corupţiei în Uniunea Europeană. Aceştia au subliniat importanţa consolidării în continuare a cooperării reciproce, inter alia, prin întâlniri anuale, şi au apreciat favorabil ideea unei reţele europene anticorupţie bazată pe structuri existente. Ca urmare a conferinţei de la Viena, aceşti Parteneri europeni împotriva corupţiei (EPAC) s-au întâlnit la Budapesta în noiembrie 2006 în cadrul celei de a şasea reuniuni anuale, pe parcursul căreia şi-au confirmat cu o majoritate covârşitoare angajamentul pentru sprijinirea iniţiativei de a înfiinţa o reţea anticorupţie la un nivel mai oficial.

(6) Pentru a-şi desfăşura activităţile pornind de la structurile existente, autorităţile şi agenţiile care urmează să facă parte din reţeaua europeană anticorupţie ar putea include organizaţii membre EPAC.

(7) Consolidarea cooperării internaţionale este recunoscută în mod general(4) drept un aspect-cheie în lupta împotriva corupţiei. Combaterea tuturor formelor de corupţie ar trebui îmbunătăţită prin cooperare efectivă, identificarea oportunităţilor, împărtăşirea bunelor practici şi dezvoltarea de înalte standarde profesionale. Înfiinţarea unei reţele anticorupţie la nivelul UE reprezintă o contribuţie importantă la îmbunătăţirea unei astfel de cooperări,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...