Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/2008 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008L0092

În vigoare de la 07.11.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/92/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 22 octombrie 2008
privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor
la gaz şi energie electrică aplicate utilizatorilor
finali din industrie (reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Directiva 90/377/CEE a Consiliului din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie(2) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Cu ocazia noilor modificări care se aduc în prezent directivei menţionate, este oportun, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea dispoziţiilor în cauză.

(2) Transparenţa preţurilor energiei, în măsura în care întăreşte condiţiile care previn denaturarea concurenţei pe piaţa comună, este esenţială pentru realizarea şi buna funcţionare a pieţei interne a energiei.

(3) Transparenţa poate ajuta la eliminarea discriminărilor faţă de utilizatori, prin creşterea gradului de libertate a acestora în ceea ce priveşte alegerea între diferite surse de energie şi diferiţi furnizori.

(4) În prezent, gradul de transparenţă variază între diversele surse de energie, precum şi de la un stat membru sau de la o regiune comunitară la alta, punând astfel sub semnul întrebării realizarea unei pieţe interne a energiei.

(5) Cu toate acestea, preţul plătit de sectorul industrial din Comunitate pentru energia utilizată este unul dintre factorii care îi influenţează competitivitatea şi ar trebui, prin urmare, să rămână confidenţial.

(6) Sistemul consumatorilor standard folosit de Biroul Statistic al Comunităţilor Europene (Eurostat) în publicaţiile sale despre preţuri şi sistemul de preţuri pus în aplicare pentru marii utilizatori de energie electrică din industrie garantează că transparenţa nu devine un obstacol în calea păstrării confidenţialităţii.

(7) Este necesar să se extindă categoriile de consumatori folosite de Eurostat până la limitele maxime la care se păstrează reprezentativitatea consumatorilor.

(8) În acest mod, transparenţa preţului pentru utilizatorii finali ar fi realizată fără să se pericliteze confidenţialitatea necesară privind contractele. Pentru respectarea confidenţialităţii, într-o anumită categorie de consum trebuie să existe cel puţin trei consumatori pentru ca preţul să fie publicat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...