Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 801/2008 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei Număr celex: 32008D0801

În vigoare de la 29.10.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 25 septembrie 2008
privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei
Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei
(2008/801/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolul 57 alineatul (2), articolul 95, articolul 107 alineatul (5), articolele 179 şi 181a, articolul 190 alineatul (5), articolul 195 alineatul (4), articolul 199, articolul 207 alineatul (3), articolul 218 alineatul (2), articolele 279, 280 şi 283, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf şi cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Elementele Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (numită în continuare "convenţia") care sunt de competenţa Comunităţii au fost negociate de Comisie, cu aprobarea Consiliului, în numele Comunităţii.

(2) Consiliul a autorizat Comisia să negocieze aderarea Comunităţii la convenţia în cauză.

(3) Negocierile au fost finalizate cu succes, iar la 15 septembrie 2005 instrumentul rezultant a fost semnat în numele Comunităţii, sub rezerva încheierii sale eventuale la o dată ulterioară în conformitate cu decizia Consiliului din 10 mai 2005 cu privire la semnarea, în numele Comunităţii Europene, a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei.

(4) Unele state membre sunt părţi la convenţie, în timp ce în alte state convenţia este în curs de ratificare.

(5) Condiţiile care permit Comunităţii să depună instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 67 alineatul (3) din convenţie sunt îndeplinite.

(6) Convenţia ar trebui să fie aprobată pentru a permite Comunităţii să devină parte la aceasta, în limitele competenţei sale.

(7) În momentul depunerii instrumentului de aprobare de către Comunitate, aceasta ar trebui să depună şi o declaraţie privind sfera competenţei sale în chestiunile reglementate de convenţie, în temeiul articolului 67 alineatul (3) al convenţiei.

(8) În momentul depunerii instrumentului de aprobare de către Comunitate, aceasta ar trebui să depună şi o declaraţie privind soluţionarea diferendelor în temeiul articolului 66 alineatul (2) al convenţiei,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...