Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 977/2008 privind clasificarea anumitor mărfuri în TARIC Număr celex: 32008R0977

În vigoare de la 07.10.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 977/2008 AL COMISIEI
din 3 octombrie 2008
privind clasificarea anumitor mărfuri în TARIC

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun(1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Pentru a asigura aplicarea uniformă a TARIC prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menţionate în anexa la prezentul regulament.

(2) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care se bazează integral sau în parte pe aceasta sau care îi adaugă acesteia orice subdiviziune suplimentară şi care se stabileşte prin dispoziţii comunitare specifice, în vederea aplicării măsurilor tarifare şi a altor măsuri referitoare la schimbul de mărfuri.

(3) În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului prezentat în anexă trebuie clasificate la codurile TARIC indicate în coloana 2, din motivele expuse în coloana 3 a tabelului menţionat.

(4) Este oportun să se prevadă posibilitatea ca informaţiile tarifare obligatorii care au fost furnizate de către autorităţile vamale ale statelor membre în ceea ce priveşte clasificarea mărfurilor în TARIC, dar care nu sunt conforme cu dispoziţiile prezentului regulament să fie invocate în continuare de către titular, pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar(2).

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...