Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 767/2008 privind ajutorul de stat C 41/07 (ex NN 49/07) pe care România l-a pus în aplicare pentru întreprinderea Tractorul [notificată cu numărul C(2008) 1102] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0767

În vigoare de la 02.10.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 2 aprilie 2008
privind ajutorul de stat C 41/07 (ex NN 49/07) pe care România l-a pus
în aplicare pentru întreprinderea Tractorul [notificată cu numărul
C(2008) 1102] (Numai textul în limba română este autentic)
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2008/767/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părţile interesate au fost invitate să îşi prezinte observaţiile în temeiul dispoziţiilor respective(1) şi având în vedere observaţiile acestora,

întrucât:

1. PROCEDURA

(1) La 17 ianuarie 2007, Comisia a solicitat informaţii generale cu privire la mai multe întreprinderi de stat din România, inclusiv SC Tractorul U.T.B. SA Braşov (denumită în continuare "Tractorul"), în contextul procedurii de lichidare voluntară. România a furnizat informaţii prin scrisoarea din 15 februarie 2007. Comisia a solicitat informaţii suplimentare la 8 martie 2007 şi la 22 mai 2007, pe care România le-a furnizat prin scrisorile din 21 martie 2007, 25 mai 2007 şi 31 mai 2007. La 3 mai 2007 a avut loc o întâlnire cu autorităţile române.

(2) Prin scrisorile din 5 iulie 2007 şi 30 iulie 2007, Comisia a solicitat autorităţilor române să anuleze condiţiile specifice asociate contractului de privatizare a întreprinderii Tractorul, menţionând în acelaşi timp că nesuspendarea oricărui ajutor ilegal ar putea conduce la adoptarea de către Comisie a unei decizii în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE şi al articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE(2) (ordin de suspendare).

(3) Autorităţile române au transmis informaţii suplimentare prin scrisorile din 8 şi 10 august 2007.

(4) Prin scrisoarea din 25 septembrie 2007, Comisia a informat România că a decis să iniţieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE în legătură cu acordarea unui ajutor ilegal şi să emită un ordin de suspendare. Decizia Comisiei de a iniţia procedura cu ordin de suspendare a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(3). Comisia a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la ajutor.

(5) Prin scrisoarea din 27 noiembrie 2007, România şi-a prezentat observaţiile. Prin scrisoarea din 28 noiembrie 2007, Flavus Investiţii SRL (denumită în continuare "Flavus") şi-a prezentat observaţiile, care au fost transmise României la 5 decembrie 2007. Prin scrisoarea din 4 ianuarie 2008, România şi-a prezentat observaţiile cu privire la comentariile transmise de Flavus.

(6) Prin scrisoarea din 12 decembrie 2007, Comisia a solicitat informaţii suplimentare, care au fost transmise prin scrisorile din 14 şi 15 ianuarie 2008.

(7) La 19 decembrie 2007 a avut loc o întâlnire între serviciile Comisiei şi autorităţile române, însoţite de reprezentanţii Flavus.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...