Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directivă privind transportul interior de mărfuri periculoase (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008L0068

În vigoare de la 30.09.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 256, 27.10.2007, p. 44.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (2),

___________

(2) Avizul Parlamentului European din 5 septembrie 2007 (JO C 187 E, 24.7.2008, p. 148), Poziţia comună a Consiliului din 7 aprilie 2008 (JO C 117 E, 14.5.2008, p. 1) şi Poziţia Parlamentului European din 19 iunie 2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Transportul rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase prezintă un risc considerabil de accidente. Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura realizarea acestui transport în cele mai bune condiţii de siguranţă posibile.

(2) S-au stabilit reguli uniforme în ceea ce priveşte transportul rutier şi feroviar al mărfurilor periculoase prin Directiva 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase (3), şi, respectiv, prin Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind transportul feroviar de mărfuri periculoase (4).

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...