Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 717/2008 privind ajutorul de stat C 46/07 (ex NN 59/07) pe care România l-a pus în aplicare în favoarea întreprinderii Automobile Craiova (fostă Daewoo România) [notificată cu numărul C(2008) 700] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0717

În vigoare de la 06.09.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 27 februarie 2008
privind ajutorul de stat C 46/07 (ex NN 59/07) pe care România l-a pus
în aplicare în favoarea întreprinderii Automobile Craiova (fostă Daewoo
România) [notificată cu numărul C(2008) 700] (Numai textul în limba
română este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) (2008/717/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părţile interesate au fost invitate să îşi prezinte observaţiile în temeiul dispoziţiilor respective(1) şi având în vedere observaţiile acestora,

întrucât:

___________

(1) JO C 248, 23.10.2007, p. 25.

1. PROCEDURA

(1) La 17 ianuarie 2007, Comisia a solicitat informaţii cu privire la mai multe întreprinderi publice din România, inclusiv SC Automobile Craiova SA (denumită în continuare "Automobile Craiova"), fostă Daewoo România(*), în contextul procesului naţional de privatizare. România a furnizat informaţii prin scrisoarea din 15 februarie 2007. Comisia a solicitat informaţii suplimentare la 8 martie 2007 şi la 22 mai 2007, informaţii furnizate de România prin scrisorile din 21 martie 2007, 25 mai 2007 şi 31 mai 2007. La 3 mai 2007 a avut loc o întâlnire cu autorităţile române.

(2) Prin scrisoarea din 5 iulie 2007, Comisia a cerut autorităţilor române să elimine condiţiile specifice asociate contractului de privatizare a întreprinderii Automobile Craiova, menţionând în acelaşi timp că nesuspendarea oricărui ajutor ilegal ar putea conduce la adoptarea de către Comisie a unei decizii de iniţiere a procedurii oficiale de investigare în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE şi a unui ordin de suspendare în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului(2).

(3) Printr-o scrisoare din 18 iulie 2007, autorităţile române au informat Comisia cu privire la faptul că privatizarea Automobile Craiova va fi notificată Comisiei. Printr-o scrisoare din 20 august 2007, Comisia a reamintit României că privatizarea Automobile Craiova va trebui notificată înainte de întreprinderea oricăror măsuri care ar angaja autorităţile publice.

(4) În septembrie 2007, Comisia a aflat din presă că România a semnat, la 12 septembrie 2007, un contract de vânzare-cumpărare cu singurul ofertant, Ford.

(5) Printr-o scrisoare datată 10 octombrie 2007, Comisia a informat România despre decizia sa de a iniţia procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE în ceea ce priveşte acordarea unui ajutor ilegal şi de a emite un ordin de suspendare. Decizia Comisiei de a iniţia procedura cu un ordin de suspendare a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(3). Comisia a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile privind acest ajutor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...