Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 58/2008 cuprinzând dispoziţiile uniforme privind omologarea: I. Dispozitivelor de protecţie antiîmpănare spate II. Vehiculelor privind instalarea unui dispozitiv de protecţie antiîmpănare spate de tip omologat III. Vehiculelor privind protecţia antiîmpănare spate Număr celex: 32008R0058

În vigoare de la 30.08.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Regulamentul nr. 58 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei
Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea:
I. Dispozitivelor de protecţie antiîmpănare spate
II. Vehiculelor privind instalarea unui dispozitiv de protecţie
antiîmpănare spate de tip omologat
III. Vehiculelor privind protecţia antiîmpănare spate

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internaţional public. Statutul şi data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a
documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Revizia 2

Include toate textele valabile până la:

Seria 02 de modificări - Data intrării în vigoare: 11 iulie 2008

1. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică pentru:

1.1.1. PARTEA I: dispozitivele de protecţie antiîmpănare spate prevăzute pentru echiparea vehiculelor din categoriile N2, N3, O3 şi O4(1);

1.1.2. PARTEA II: instalarea pe autovehicule din categoriile N2, N3, O3 şi O4(1) a dispozitivelor de protecţie antiîmpănare spate omologate de tip în conformitate cu partea I din prezentul regulament;

1.1.3. PARTEA III: vehiculele din categoriile N2, N3, O3 şi O4(1) echipate cu un dispozitiv de protecţie antiîmpănare spate care nu a fost omologat separat în conformitate cu partea I din prezentul regulament sau care este astfel conceput şi/sau echipat încât se poate considera că părţile sale componente îndeplinesc total sau parţial funcţia dispozitivului de protecţie antiîmpănare spate.

1.2. Prezentul regulament nu se aplică pentru:

1.2.1. Unităţile tractoare ale vehiculelor articulate;

1.2.2. Remorcile special proiectate şi construite pentru transportul produselor foarte lungi, de lungime indivizibilă, precum lemnul, laminatele de oţel etc.;

1.2.3. Vehiculele la care orice dispozitiv de protecţie antiîmpănare spate este incompatibil cu utilizarea lor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...