Back

Comisia Administrativă a Comunităţilor Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi

Decizia nr. 208/2008 privind instituirea unui cadru comun pentru colectarea datelor cu privire la soluţionarea solicitărilor de pensie (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0208

În vigoare de la 21.08.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 208
din 11 martie 2008
privind instituirea unui cadru comun pentru colectarea datelor
cu privire la soluţionarea solicitărilor de pensie
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2008/683/CE)

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI,

având în vedere articolul 81 litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului(1), în temeiul căruia Comisia administrativă promovează şi dezvoltă cooperarea dintre statele membre, prin modernizarea procedurilor necesare schimbului de informaţii, în special prin adaptarea fluxului de informaţii interinstituţional la schimburile electronice, luând în considerare evoluţia prelucrării datelor în fiecare stat membru, obiectivul principal al unei modernizări de acest tip este accelerarea acordării prestaţiilor,

având în vedere articolul 117 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului(2), în temeiul căruia Comisia administrativă adaptează, pe baza cercetării şi propunerilor Comisiei tehnice, prevăzută la articolul 117c din regulamentul de punere în aplicare, la noile tehnici de prelucrare a datelor modelele de documente, precum şi canalele de dirijare şi procedurile de transmitere a datelor necesare pentru aplicarea regulamentului şi a regulamentului de punere în aplicare,

întrucât:

(1) Pentru a ajuta Comisia administrativă să evalueze măsura în care activitatea Comisiei tehnice contribuie la accelerarea acordării de prestaţii, trebuie furnizate informaţii de bază atât cantitative, cât şi calitative.

(2) Divergenţele între informaţiile disponibile din diferitele state membre îngreunează compararea, iar colectarea datelor statistice nu trebuie să reprezinte o sarcină dificilă şi inutilă pentru statele membre.

(3) Prin urmare, scopul este de a colecta datele esenţiale de bază privind prelucrarea şi soluţionarea solicitărilor de pensie pentru limită de vârstă pentru a îmbunătăţi cunoştinţele referitoare la situaţia din fiecare stat membru, în special pentru a şti care sunt principalele blocaje din sistemul şi procedurile fiecărui stat membru; de a împărtăşi informaţii referitoare la cele mai bune practici şi de a suscita reflecţii pe marginea modalităţilor de reducere a duratei de prelucrare şi de a stabili puncte de referinţă clare în raport cu care fiecare stat membru va putea să evalueze propria sa performanţă.

(4) Prin urmare, este necesar să se stabilească un cadru comun extins pentru colectarea datelor referitoare la soluţionarea solicitărilor de pensii, şi autorităţile competente să indice orientări precise în acest sens instituţiilor naţionale.

(5) Instituţiile competente iau în considerare evoluţia şi introducerea apropiată a Schimbului electronic de informaţii privind securitatea socială (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information) în conceperea şi punerea în aplicare a sistemelor lor naţionale interne de identificare şi colectare a datelor privind prelucrarea şi soluţionarea solicitărilor de pensii.

(6) Decizia 182, care prevedea instituirea unui cadru comun de acest tip, a expirat la 1 ianuarie 2006,

DECIDE:

___________

(1) JO L 149, 5.7.1971, p. 2. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 392, 30.12.2006, p. 1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...