Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 671/2008 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvenţe 5 875-5 905 MHz pentru aplicaţiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranţă [notificată cu numărul C(2008) 4145] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0671

În vigoare de la 15.08.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 5 august 2008
privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de
frecvenţe 5 875-5 905 MHz pentru aplicaţiile sistemelor inteligente
de transport (SIT) legate de siguranţă
[notificată cu numărul C(2008) 4145]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2008/671/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Consiliul(2) şi Parlamentul European(3) au subliniat importanţa creşterii nivelului de siguranţă pe căile rutiere în Europa. Sistemele inteligente de transport (SIT) joacă un rol central într-o abordare integrată privind siguranţa rutieră(4), introducând tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în infrastructura şi vehiculele de transport în scopul evitării situaţiilor potenţial periculoase din trafic şi al reducerii numărului de accidente.

(2) Utilizarea eficientă şi coerentă a spectrului de frecvenţe radio este esenţială pentru dezvoltarea unor noi echipamente radio în cadrul Comunităţii(5).

(3) SIT cuprind sisteme care operează în comun bazate pe comunicaţii vehicul-vehicul, vehicul-infrastructură şi infrastructură-vehicul pentru transmiterea informaţiei în timp real. Aceste sisteme oferă posibilităţi majore de îmbunătăţire a eficienţei sistemului de transport, a siguranţei pentru toţi utilizatorii căilor rutiere şi a gradului de confort al deplasărilor rutiere. Pentru îndeplinirea acestor obiective, comunicaţiile dintre vehicule şi infrastructura rutieră trebuie să fie fiabile şi rapide.

(4) Date fiind mobilitatea vehiculelor şi necesitatea de a asigura realizarea pieţei interne şi creşterea nivelului de siguranţă rutieră în întreaga Europă, punerea la dispoziţie a spectrului de frecvenţe radio utilizat de sistemele SIT care operează în comun ar trebui să se facă în mod armonizat la nivelul întregii Uniuni Europene.

(5) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, la 5 iulie 2006 Comisia a acordat Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) un mandat privind verificarea cerinţelor în materie de spectru de frecvenţe radio pentru aplicaţiile legate de siguranţă în contextul SIT şi al sistemelor care operează în comun şi realizarea de studii de compatibilitate tehnică între aplicaţiile SIT pentru siguranţă şi serviciile radio care ar putea fi afectate, existente în gamele de frecvenţe avute în vedere. De asemenea, CEPT trebuia să elaboreze planuri privind dispunerea optimă a canalelor pentru benzile de frecvenţe identificate în cazul SIT.

(6) Rezultatele relevante ale activităţilor desfăşurate de CEPT constituie fundamentul tehnic al prezentei decizii.

(7) În raportul său din 21 decembrie 2007 (Raportul 20 al CEPT), CEPT a concluzionat că banda de 5 GHz, în special gama 5 875-5 905 MHz, este adecvată pentru aplicaţiile SIT legate de siguranţă, care îmbunătăţesc siguranţa rutieră prin creşterea nivelului de informaţii furnizate conducătorului auto şi vehiculului cu privire la mediu, la alte vehicule şi la alţi utilizatori ai căilor rutiere. Mai mult, SIT sunt compatibile cu toate serviciile studiate existente în banda de frecvenţe în cauză şi cu toate celelalte servicii existente studiate care operează până la 5 850 MHz şi peste 5 925 MHz, atâta timp cât acestea respectă anumite limite de emisie definite în raportul CEPT. De asemenea, selectarea acestei benzi ar corespunde utilizării spectrului de frecvenţe radio în alte regiuni ale lumii şi, astfel, ar contribui la armonizarea la nivel mondial. Pe lângă acestea, SIT nu ar putea solicita protecţie împotriva staţiilor de sol ale serviciului fix prin satelit (FSS), fiind necesar să se limiteze emisiile nedorite ale echipamentelor SIT pentru a se proteja serviciul fix prin satelit.

(8) Standardul armonizat EN 302 571 se află în curs de finalizare de către Institutul European pentru Standarde în Telecomunicaţii (ETSI), în concordanţă cu studiile de compatibilitate ale CEPT, pentru a conferi prezumţia de conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora(6), asigurând astfel evitarea producerii de interferenţe prejudiciabile de către echipamentele SIT conforme. Se preconizează că emiţătoarele SIT vor utiliza la maximum spectrul de frecvenţe radio şi îşi vor controla puterea de emisie, menţinând-o la nivelul minim, pentru a utiliza în mod eficient spectrul de frecvenţe radio atribuit SIT, astfel încât să se evite producerea de interferenţe prejudiciabile.

(9) Din motivul enunţat mai sus, standardul prevede implementarea unui reglaj al puterii emiţătorului (TPC) cu o plajă de cel puţin 30 dB în ceea ce priveşte puterea de emisie totală maximă de 33 dBm p.e.i.r. medie. În cazul în care unii producători aleg să nu utilizeze tehnicile identificate în acest standard, orice metodă alternativă va trebui să ofere un nivel de atenuare a interferenţelor cel puţin echivalent cu cel prevăzut în standard.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...