Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 617/2008 privind îmbunătăţirea cooperării dintre unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre ale Uniunii Europene în situaţii de criză Număr celex: 32008D0617

În vigoare de la 06.08.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2008/617/JAI A CONSILIULUI
din 23 iunie 2008
privind îmbunătăţirea cooperării dintre unităţile speciale de
intervenţie ale statelor membre ale Uniunii Europene
în situaţii de criză

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 30, 32 şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Republicii Austria(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Articolul 29 din tratat prevede că obiectivul Uniunii este acela de a le oferi cetăţenilor un nivel ridicat de siguranţă într-un spaţiu de libertate, de securitate şi de justiţie, prin dezvoltarea acţiunii comune între statele membre în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală.

(2) În declaraţia lor de solidaritate împotriva terorismului din 25 martie 2004, şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene şi-au declarat intenţia fermă ca statele membre să îşi mobilizeze toate instrumentele pe care le au la dispoziţie pentru a sprijini un stat membru sau un stat aderent pe teritoriul propriu la solicitarea autorităţilor sale politice în cazul unui atac terorist.

(3) În urma atacurilor din 11 septembrie 2001, unităţile speciale de intervenţie ale tuturor autorităţilor însărcinate cu aplicarea legii din statele membre au iniţiat deja activităţi de cooperare sub egida Grupului operativ de lucru al şefilor de poliţie. Din 2001, reţeaua acestora, denumită "Atlas", a organizat diverse seminarii, studii, schimburi de materiale şi exerciţii comune.

(4) Niciun stat membru nu dispune de toate mijloacele, resursele şi competenţele necesare pentru a rezolva în mod eficient toate tipurile posibile de situaţii de criză specifice sau la scară largă care necesită intervenţii speciale. Prin urmare, este de importanţă crucială ca fiecare stat membru să poată solicita asistenţa unui alt stat membru.

(5) Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere(3) ("Decizia Prum"), în special articolul 18 din respectiva decizie, reglementează formele de asistenţă poliţienească între statele membre în ceea ce priveşte evenimentele de masă şi alte evenimente similare majore, dezastrele şi accidentele grave. Prezenta decizie nu conţine reglementări în domeniul evenimentelor de masă, al dezastrelor (naturale) sau al accidentelor grave în sensul articolului 18 din Decizia Prum, dar completează dispoziţiile Deciziei Prum, luând în considerare forme de asistenţă poliţienească între statele membre prin intermediul unităţilor speciale de intervenţie în alte situaţii, şi anume situaţii de criză generate de intervenţia umană, care prezintă o ameninţare fizică directă gravă la adresa persoanelor, a bunurilor, a infrastructurii sau a instituţiilor, în special situaţii de luare de ostatici, deturnări şi alte evenimente similare.

(6) Existenţa acestui cadru juridic şi a unei compilaţii care să indice care sunt autorităţile competente va permite statelor membre să reacţioneze rapid şi să câştige timp în cazul survenirii unor astfel de situaţii de criză. În plus, în vederea îmbunătăţirii capacităţii statelor membre de a preveni şi de a răspunde unor astfel de situaţii de criză, în special incidentelor teroriste, este esenţial ca unităţile speciale de intervenţii să se reunească în mod regulat şi să organizeze activităţi de formare comune pentru a putea beneficia de experienţele comune,

DECIDE:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...