Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 72/2008 privind comercializarea răsadurilor de legume şi a materialului săditor de legume, altul decât seminţele (Text cu relevanţă pentru SEE) (versiune codificată) Număr celex: 32008L0072

În vigoare de la 01.08.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/72/CE A CONSILIULUI
din 15 iulie 2008
privind comercializarea răsadurilor de legume şi a materialului
săditor de legume, altul decât seminţele
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 92/33/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea răsadurilor de legume şi a materialului săditor de legume, altul decât seminţele(2) a fost modificată de mai multe ori în mod substanţial(3). Din motive de claritate şi de coerenţă ar trebui să se codifice directiva menţionată.

(2) Producţia de legume ocupă un loc important în agricultura Comunităţii.

(3) Obţinerea unor rezultate satisfăcătoare în cultivarea legumelor depinde, în mare măsură, de calitatea şi starea fitosanitară nu numai a seminţelor care fac obiectul Directivei 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de legume(4), ci şi a materialului săditor utilizat pentru răsadurile de legume.

(4) În ceea ce priveşte diferenţele dintre tratamentele aplicate în statele membre materialului săditor şi răsadurilor de legume, există probabilitatea ca acestea să creeze bariere în calea schimburilor comerciale şi să împiedice astfel libera circulaţie a acestor produse în cadrul Comunităţii.

(5) Condiţiile armonizate la nivel comunitar ar trebui să garanteze achiziţionarea pe teritoriul Comunităţii de material săditor şi de răsaduri de legume de bună calitate şi care se află într-o stare fitosanitară bună.

(6) În măsura în care se referă la aspecte fitosanitare, aceste condiţii armonizate trebuie să fie în concordanţă cu Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate(5).

(7) Fără a aduce atingere dispoziţiilor fitosanitare prevăzute în Directiva 2000/29/CE, nu ar trebui să se aplice normele comunitare privind comercializarea materialului săditor şi a răsadurilor de legume, dacă s-a demonstrat că aceste produse sunt destinate exportului către ţări terţe, dat fiind că prevederile în vigoare în aceste ţări pot fi diferite de cele din prezenta directivă.

(8) Stabilirea normelor fitosanitare şi de calitate pentru fiecare gen şi fiecare specie de legume necesită studii tehnice şi ştiinţifice îndelungate şi aprofundate. Prin urmare, ar trebui stabilită în acest scop o procedură specifică.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...