Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 618/2008 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre Număr celex: 32008D0618

În vigoare de la 26.07.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 15 iulie 2008
privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forţei
de muncă ale statelor membre
(2008/618/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă(3),

întrucât:

(1) Reforma din 2005 a Strategiei de la Lisabona a pus accentul pe creştere şi locuri de muncă. Liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă, din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă(4), şi Orientările generale de politică economică(5) au fost adoptate ca un pachet integrat, Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă având un rol determinant pentru punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei de la Lisabona referitoare la piaţa muncii şi la ocuparea forţei de muncă.

(2) Analiza programelor naţionale de reformă ale statelor membre, incluse în raportul anual al Comisiei privind progresele înregistrate şi în proiectul de raport comun privind ocuparea forţei de muncă, demonstrează că statele membre ar trebui să continue să realizeze toate eforturile posibile pentru a aborda următoarele domenii prioritare:

- atragerea şi menţinerea pe piaţa muncii a unui număr sporit de persoane, creşterea ofertei de forţă de muncă şi modernizarea sistemelor de protecţie socială;

- îmbunătăţirea capacităţii de adaptare a lucrătorilor şi a întreprinderilor; şi

- creşterea investiţiei în capitalul uman prin îmbunătăţirea educaţiei şi a competenţelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...