Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 729/2008 privind înregistrarea anumitor denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Czworniak (STG), Dwojniak (STG), Poltorak (STG), Trojniak (STG)] Număr celex: 32008R0729

În vigoare de la 29.07.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 729/2008 AL COMISIEI
din 28 iulie 2008
privind înregistrarea anumitor denumiri în registrul de specialităţi
tradiţionale garantate [Czworniak (STG), Dwojniak (STG), Poltorak
(STG), Trojniak (STG)]

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare(1), în special articolul 9 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) primul paragraf şi prin aplicarea articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006, cererile de înregistrare a denumirilor "Czworniak", "Dwojniak", "Poltorak" şi "Trojniak", depuse de Polonia, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(2).

(2) Deoarece nicio declaraţie de opoziţie nu a fost adresată Comisiei în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 509/2006, aceste denumiri trebuie, aşadar, înregistrate.

(3) Nu a fost solicitată protecţia prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

(2) JO C 266, 8.11.2007, p. 27, corectat în JO C 83, 2.4.2008, p. 10 (Czworniak), JO C 268, 10.11.2007, p. 22, corectat în JO C 43, 16.2.2008, p. 37 (Dwojniak), JO C 267, 9.11.2007, p. 40, corectat în JO C 83, 2.4.2008, p. 10 (Poltorak), JO C 265, 7.11.2007, p. 29, corectat în JO C 83, 2.4.2008, p. 10 (Trojniak).

Articolul 1

Se înregistrează denumirile din anexa la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...