Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 596/2008 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale, precum şi documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect aceste active (reformare) (BCE/2008/5) Număr celex: 32008O0596

În vigoare de la 19.07.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 20 iunie 2008
privind administrarea activelor din rezervele valutare ale Băncii
Centrale Europene de către băncile centrale naţionale, precum şi
documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect
aceste active (reformare)
(BCE/2008/5)
(2008/596/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 105 alineatul (2) a treia liniuţă,

având în vedere articolul 3.1 a treia liniuţă şi articolele 12.1 şi 30.6 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 30.1 din Statutul SEBC, băncile centrale naţionale (BCN) ale statelor membre care au adoptat euro pun la dispoziţia Băncii Centrale Europene (BCE) active din rezervele valutare, iar BCE are dreptul deplin de a deţine şi a administra rezervele valutare care îi sunt transferate.

(2) În temeiul articolelor 9.2 şi 12.1 din Statutul SEBC, BCE poate administra anumite activităţi ale sale prin intermediul BCN din zona euro şi recurge la BCN din zona euro pentru executarea anumitor operaţiuni ale sale. În consecinţă, BCE consideră că BCN din zona euro ar trebui să administreze rezervele valutare transferate BCE în calitate de mandatari ai acesteia.

(3) Participarea BCN din zona euro la administrarea activelor din rezervele valutare transferate către BCE şi tranzacţiile legate de administrarea acestora necesită utilizarea documentaţiei specifice operaţiunilor având ca obiect rezervele valutare ale BCE.

(4) Orientarea BCE/2006/28 din 21 decembrie 2006 privind gestionarea activelor din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale, precum şi documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect aceste active(1) a fost deja modificată o dată de la adoptarea acesteia. S-au sugerat o serie de modificări în vederea sporirii calităţii redactării şi s-a propus reformarea Orientării BCE/2006/28 în interesul clarităţii şi al transparenţei,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

(1) JO C 17, 25.1.2007, p. 5. Orientare modificată prin Orientarea BCE/2007/6 (JO L 196, 28.7.2007, p. 46).

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei orientări:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...