Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 590/2008 privind constituirea Comitetului consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (versiune codificată) Număr celex: 32008D0590

În vigoare de la 18.07.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 16 iunie 2008
privind constituirea Comitetului consultativ pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
(versiune codificată)
(2008/590/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

întrucât:

(1) Decizia 82/43/CEE a Comisiei din 9 decembrie 1981 privind constituirea Comitetului consultativ pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi(1) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial (2). Este necesar, din motive de claritate şi raţionalizare, să se codifice decizia menţionată.

(2) Egalitatea între bărbaţi şi femei este esenţială pentru demnitatea umană şi democraţie şi reprezintă un principiu fundamental al dreptului comunitar, al constituţiilor şi legislaţiilor statelor membre şi al convenţiilor internaţionale şi europene.

(3) Aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi trebuie stimulată printr-o mai bună colaborare şi printr-un schimb de păreri şi de experienţă între organismele care, în statele membre, au sarcina specială de a promova egalitatea şanselor, pe de o parte, şi Comisie, pe de altă parte.

(4) Punerea în aplicare completă a directivelor, a recomandărilor şi a rezoluţiilor adoptate de Consiliu în domeniul şanselor egale poate fi grăbită considerabil cu sprijinul organismelor naţionale care au la dispoziţie o reţea de informare specializată.

(5) Pregătirea şi punerea în aplicare a acţiunilor Comunităţii referitoare la încadrarea în muncă a femeilor, la îmbunătăţirea situaţiei femeilor care desfăşoară activităţi independente şi a celor care lucrează în agricultură, precum şi promovarea egalităţii de şanse presupun o colaborare strânsă cu instituţiile specializate din statele membre.

(6) În consecinţă, e necesar un cadru instituţionalizat care să permită consultarea regulată a acestor instituţii,

DECIDE:

___________

(1) JO L 20, 28.1.1982, p. 35. Decizie modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

(2) A se vedea anexa I.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...