Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 578/2008 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană şi Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei Număr celex: 32008D0578

În vigoare de la 15.07.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 februarie 2008
privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană şi Consiliul
Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei (2008/578/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf şi cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene(1) prevede instituirea unei cooperări strânse între agenţie şi Consiliul Europei.

(2) Comisia a negociat, în numele Comunităţii Europene, un acord cu Consiliul Europei între Comunitatea Europeană şi Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei (denumit în continuare "acordul").

(3) În consecinţă, acordul ar trebui să fie semnat şi aprobat,

DECIDE:

___________

(1) JO L 53, 22.2.2007, p. 1.

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se aprobă, în numele Comunităţii, Acordul între Comunitatea Europeană şi Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei, astfel cum prevede articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...